#6095: Nybro Biografteater

i

Lördagen, den 27 jan. m. i, e och e

samt söndagen den 28 januari 

kl. (å, "I och 8 e. m.
:MMMMMMMMMM

 

  
   
  

I Heltimmasskådespelet "In

vankenskapslastzns offer

eller fDet gröna giftet.
I - Socialt drama af GERARD. -
 Uppträdande; f

Herrjacques Narmand ........................................ U Alkobvlisten jean.  Lille Lascomåe och Hr P. Laurent IIIIIIIIIIII u Jacques.

VHerr Hauterive jeans bror. Lilla Lilly Den lilla Harie.

 

Detta mäktiga drama utgör den mest energiska och öfvertygande protest mot alkoholmissbruket.

Detta lågor-is blir orsaken till Jeans slutliga undergång. Denne, som är en hederlig och duglig kontorist, förlorar så
småningom, till öljd af spriten, arbetslust och pliktkänsla samt försummar sin familj; han blir afskedad från sin plats och sjunker så
småningom allt djupare och djupare. Hans hustru7 Louise, sträfvar modigt med att försörja och uppfostra sina båda barn, Jacques och i
Har-ie7 men otillräckligt närda och utan faderlig ledning falla de snart offer för faderns last. Jacques kommer i dåligt sällskap och
räknas snart till brottslingarnes skara; lilla Haris angripes snart af alkoholismens bundsförvant, tuberkulosen.

Jeans bror, hvilken är en nyttig och flitig arbetare, försöker förgäfves att rycka de olyckliga. undan det förskräckliga öde,
som väntar dem. Besegrad i sin hopplösa kamp mot lasten och brottet, tänder Louise en kolpanna och dör i sitt barns armar.
Alkoholisten blir vansinnig. I , i

sDryokenskapslastens offers är en social lärdom och spelas på ett utomordentligt satt.

Detta stycke har öfverallt, där det spelats, dragit fulla hus och gör säkerligen
ett enastående intryck på publiken.

 

 

 

wwwwwwwwwww

Dessutom två extranummer:

1. :En utflykt till Filipinema. m 2. Ert men pa nålar;

 

 

 

 

Endast för vuxna. Biljettpriser de vanliga.

IIIII

Nytt program lördagen denl 3 februari 1912.

n 1 ,.l

 

Isem Liungaam. vaio." 1912 , I 1 a.-

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain