#6072: Nybro Biografteater

(10 Biografmm  

Nya Järnvägsgatan

gifver föreställningar lördagen den 2 och söndagen
den 3 november kl. 7, 8 och 9 e. rn.

PROGRAM;
jörn contra brottare

V Sällan har väl någon fätt tillfälle att se en med denna liknande brottning. Björnen brottas efter
alla konstens regler, enligt grekisk-romerska bestämmelserna.

 

 

 

Kalem konstillm.- Expressanländ nyhet från Kalem-Firman.

:- Främlingen. :fi-
" Symboliskt skådespel.

Den okände vandringsmannen. - Ett splitens hem. - Den okände fär härbärge. - Hvem är du, vandrare. -
En gammal man som världen röfvat och som gärna vill göra nytta. - Den första lördagsafto-nen i det nya hemmet. -
Där rusdryckerna härska. - Sa tmodets lära. Exemplets makt. - Den andra lördagsaftonen. - Det lyser upp. - Lisbeth
i fara. - Visad rätta vägen. - Den okändes sista uppgift. - Det är fullbordat. - Vandringsmannen drager vidare.

Firman Kalem har genom denna film velat Visa publiken sitt mästerprof:

 

Robinet åker cykel.

Skämtnummer af första rang. . I Alla måste skratta.

a a LIF -. agOFlla.
Vacker skildring om en ung millionär, som trött på. sällskapslifvet, klädde sig ilen enkel arbetares dräkt,
fast besluten att pröfva lifvet utan penningens hjälp och Som belöning för sina uppoffringar lyckades

Enna en hustru, som älskade honom för hans egen skull ochbicke för penningens.

1. Jack är trött pä sällskapslifvet 2. och tager därför afsked frän sina anhöriga. 3. Ankommer till en liten
fabriksstad, fast besluten att lefva som en enkel fabriksarbetare; 4. Han besöker därför stadens handlare och ekiperar
sig i öfverensstämmelse med det lif han, beslutat lefva. 5. Hyr ett anspråkslöst rum. 6; Nästa dag vid frukostbordet.
7. En plats för en arbetare annonseras som ledig. 8. .Tack bestämmer sig för att söka platsen. 9. Pä väg till fabriken,
där Jack får anställning. 10. En vecka senare. 11. Middagstid. 12. Två. druckna äldre arbetare råka i handgemäng.
13. .Tack träder emellan, tagande den slagnes parti. 14. Den slagnes dotter tillkommer och hjälper Jack föra fadern hem.
15. Jack förälskar sig i arbetarens dotter, som äfven besvarar hans kärlek. 16. Ett bröllop i tysthet. 17. Jack anförtror
sin hustru att han är af rik familj samt för henne till sitt hem. 18. Jacks moder tycker icke om sin svärdotter, 19. som
vid alla tillfällen blir tillbakasatt. 20. Jacks hustru, Grace, kan icke längre finna sig i de nya förhållandena och beslutar
lämna sin man. 21. Brefvet. Käre Jack! Jag kan icke längre uthärda din-moders vrede och reser fastän jag älskar dig.
Din olyckliga och brutna Grace. 22. Hon smyger sig bort. 23. 5 år senare. R. E.-klubben. Efter faderns död har Jack
blifvit chef för den stora fastighetsflrman Pierce Morgan Co. 24. Moder och barn bo utan Jacks vetskap i en egendom
tillhörig Pierce Morgan Co. 25. En tanklös ung man, som sedan han tändt sin cigarrett kastar bort den brinnande tänd-
stickan. 26. Mor och dotter se pä faderns fotografi. 27. Man börjar känna brandlukt. 28. Elden är lös. 29. Modern
tar sitt barn på, armen för att rädda sig ur det brinnande huset. 30. Brandkåren allarmeras. 31. Den rycker ut. 32. Till
brandstället. 33. Elden griper omkring sig med förfärande hastighet. 34. Jack får meddelande om att eld- utbrutit i ett v
af firman Morgans komplex. 35. Han skyndar i bil till brandstället. 36,. Och Iblir genom en ödets nyck i tillfälle rädda
- sitt eget barn och sin hustru. 37. Jack finner sitt eget fotografi. 38. Och känner igen sin hustru i den räddade.
39. En vecka senare. 40. En lycklig trio. 41. Försoning. " .

På. promenad i Hagenbecks zoologiskal
trädgård i Hamburg. I

l 20 afdelningar.

Ingen bör föl-summa att se denna synnerligen vällyckade bildserie hvilken just i dagarna alldeles särskilt låtit
tala om sig. Bilden betecknas som en af de intressantaste zoologiska bilder, som blifvit visade. - .
I 1) Sköldpaddor. 2) Flodhästar. 3) Noshörningar. 4) Isbjörnar. 5) Sällejon. 6) Tigrar. 7) Lejon. 8) Elefanter.
9) Tapirer. 10) Bizar. 11) Giaur.- 12) Buffeloxar. 13) Zebror. 14) Giraffer. 15) Kängurer. 16) Lama. 17) Antiloper.
18) Sabelantiloper. 19) Stenbockar. 20) Diverse djursamlingar som trifvas tillsammans.

 

Lux-Film. - V I Lux-Film.
--é I I d  k --N
an xb.7211" .
Lemke är utom sig af tandvärk. Han har olidliga plägor. Han läter det gå. ut öfver tjänste-

ilickor, möblemanget, hela sitt hem. För att blifva botad, tänker han det är bäst att gå. ut. Efter ät-
skilliga äfventyr möter han en neger, som gifver honom ett radikalmedel à ett knytnäfslag. Det hjälpte.

 

 

oBs.! Äfven för bal-n.

 

 

 

 

 

 

Piano-musik.I
BI LJ E TTPRISER: Äldre l:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre, 3zdje plats 25 öre.

Barn lzsta plats 25 öre. Öfriga platser 15 öre. I.  .
Nytt program lördagen den 9 november 1912.

 

Sture Ljungdahl, Nybro 1912.

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain