#6065: Nybro Biografteater

:i

Ho Bigvafteater

Nya Järnvägsgatan

o

gifver föreställningar lördagen den 14 dec. kl. 7, 8 o. 9 e. m.
I söndagen den 15 dec. kl. 6, 7 och 8 e. m.

PR 0 GRA      
En påpasslig hund

En osthandlare har en mycket arg hund, som öfverfaller alla och aldrig släpper sina offer. Därför
gär det också. mycket galet för en vagabond7 som har stulit från Karos herre7 och det gifver anledning
till mycket komiska uppträden.

   

 

 

 

 

 

men svarie Kanalern-

Falkknmedi i 50 afdelningar af Gbr. Schröder

Dansk konstiilm at enastående spänning.

Afdelniuganm: 1. Prinsessan och hennes älskade. 2. Den svarte kanslern. 3. Ett friarebref. 4. Jag älskar
en annan! 5. Kanslern på lur. 6. En upptäckt. 7. Löjtnantens mission. 8. Hos fur-sten. 9. En obehaglig öfver-
raskning. 10. Försvinn! 11. Två vänner. 12. Ett förtvitlat beslut. 13. Hos prästen. 14. Pä hofbalen. 15. Den
hemliga vigseln. 16. Fruktansvärda vittnen. 17. Ett möte. 18. Kanslerns beslut. 19. Gretven arbetar. 20. Gift
eller revolver. 21. Själskval. 22. Pä balkongen. 23. Vänner komma tillsammans. 24. Tvåy misslynta. 25. Hvar är
min älskade? 26. En fristad. 27. En planlagd enlevering. 28. Med list. 29. I Rockovitz våld. 30. Hårda villkor.
31. En otålig älskare. 32. På spår. 33. Grefvens fiende. 34. Sympati. 35. Kvinnolist. 36. Vännerna äro här
37. Ofver slottsgrafven. 38. Den hemliga gången. 39. I äendens händer. 40. Hvar är ni? 41. Ett lyckligt till-
fälle. 42. Nära friheten. 43. Grefven underrättas. 44. Hjälpen är nära. 45. Flykten. 46. Slaget är förloradt.
47. Grefvens afskedshälsning. 48. Intäget. 49. Två lyckliga. 50. Kanslerns död.

Handlingen färsiggår i nutiden Vid det fursfliga llofvel i .39 95 i?

0- 0- oc-
Q- I- I-

- Katalog vid ingången. -

 

 

 

 

 

Biografens sista

...annual-...TuÄ iDjunglens faror
litt schackpafti 

IIIIIIIIIIIIIIIIII.ill-IIIIIIIIIIIIIIIII

Endast for vuxna. Pianomusik.

 

ut Söndag Barnföreställning kl. 5 e. m. 1:e

Sture Ljungdahl, Nybro 1912

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain