#6063: Västgötabiografen

har liiravisningar .al 

Hönssåters Samlingssal

Lördagen den 5 Nov. kl. d8.15 ."m.

 PROGRAM: 
li in! vil uln. :I luls ml anisla ulslillninu.

Intressanta bilder från en expedition i Norra ishafvet. Mycket pigg och intressant bild.

66SKOGSRUSSAR".

I de Gottländska skogarne går ännu på sina ställen skogsrussen, ett
slags liten häst, omkring i vildt tillstånd. A.-B. Gottlandsstuteri, i närheten
af- Slite, är anlagdt för. rationellt tillvaratagande af dessa russar, och vår
film visar några bilder därifrån. H

I de till stuteriet hörande skogsmarkerna ströfva de af naturen skygga

skjul, där de särskilldt under den strängaste vintern äro vana finna foder
och salt utlagda.

Bilden visar äfven en del intämjda exemplar i ridning och körning.
De små friska, härdiga, i skogen uppväxta hästarne exporteras och man
ser dem här och hvar, ofta under namnet Uölänningar".

djuren flockvis omkring, då och då framkommande till för dem uppförda 

. f

Fabriksflickans roman.

Storslaget socialt drama i 20 afdelningar.

   

 

   
  

1. I arbetet. . 8. Han byter kläder. 15. . Yid sidan af den han älskar.

2. Han söker henne. 9. Maskeringen. I .16. Ater hjälpt.

3. Afslaget frieri. 10. På kontoret att söka arbete. 17. Eldsvådan i fabriken.

4. Ibland sociteten. 11. Han blir antagen. 18. Han räddar henne.

5. Han i sitt hem. 12. På verkstaden. 19.. Maskeringen upptäckes.

G. Brefvet. I 13. Han finner henne. . 20. Han. vinner hennes hjärta men blir
7. Ofverenskommelsen med arbetaren. 14. Den första lilla hjälpen. blind.

038.! .Denna bild är direkt nyinkommen från Amerika.

Vi finna nu den vackra Marta i sitt arbete. Middagstimmen är inne,
utanför står den rike millionären James Kidd och väntar att få se den
ståtliga Marta, hon kommer men vill ej höra hans ord. Han är nu ibland

göra en promenad ut på landet. Hon blir törstig och ber honom hämta
åt sig en kopp vatten. Medan -han går att hämta det anländer ett säll-
skap och en af herrarna får syn på den vackra Marta och sätter sig bred;

sociteten men där finner han ej sitt nöje, utan tänker städse på henne i
sitt allt. Kidd lämnar dem för att tillbringa sin tid i sitt unkarlshem.
Vid hemkomsten finner han ett bref som han bryter. Men hvad är detta?
Marta skrifver att hon vill endast äga en man som arbetar och ej går få-
fäng. Han beslutar sig för att få en arbetares kläder och det lyckas ho-
nom att finna en som vill byta mot nya. Kidd maskerar sig och går till
kontoret där Marta arbetar för att söka plats. Han blir antagen samt in-
förd på fabriken. Bäst som han går där finner han henne vid sitt arbete.

vid henne, han återkommer då i rätt tid att afsvalna den närgångna herrn
med en dusch af vattnet. De äro nu åter i fabriken. Eldsvåda utbryter
där ocn alla försöka rädda sig men hon snafvar och faller samt blir lig-
gande i det brinnande rummet. Han tränger sig in i eldhärden och fin-
ner henne men blir själf så skadad att han måste bäras därifrån. Dok
torn1 anländer för att bistå honom, men ingenting kan han uträtta, han
blir-blind. Men hvad är detta? Det är ju löshår, hon igenkänner nu
James Kidd den som så offrat sig för henne och faller i famnen på ho-

   
 
 
 
 
 

Hon tappar ned på golfvet några papper, genast är han där och hjälper

nom för att aldrig mer skiljas.
henne att få upp dem. Hon finner nu hos honom en god sida och de

 

 

 

 

Kapplöpare mot sin vilja..
Komiskt. "

nu." - Farinan i Hygt med sitt areoplan. "än

Storslagna flygningar af en af världens mest framstående "fly-gmail". En bild fär-dagen. 

Å www- fww eu.,

I
e

66Krig et66 i Uppland.
kl==LANKl.=.ÄnAREN, mycket komiskt.

Entré.- 25 öre :är äldre, 15 öre för bam.

OBS.! Västgöta-Biografen skyr inga kostnader för att alltid få nyheter ifråga om bilder och i öfrigt allt först--

klassigt för att kunna hålla förstklassiga, intressanta förevisningar. För belåtenhet garanteras..

vördsami hÅlex. Johanson.

 

Mariestads Typografiska Anstalt 1910

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1910
Place:
Hönssäter
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain