#6059: Västgötabiografen

Fredagen den 4 Nov. kl. 7,30 e. m.

 PROGRAM: 
I Bulls

  Piiaulvituultn.

Intressanta bilder från en expedition i Norra ishafvet.

 

me aniska ulslällninu.

Mycket pigg och intressant bild.

6szoestUssAtRff.

l de Gottländska skogarne går ännu på sina ställen skogsrussen, ett

slags liten häst, omkring Yildt tillstånd. A.-B. Gottlandsstuteri, i närheten
af Slite, är anlagdt för rationellt tillvaratagande af dessa russar, och vår
film visar några bilder därifrån. v i - .- "

I de till stuteriet hörande skogsmarkerna ströfva de af naturen skygga

djuren flockvis omkring, då och då framkommande till för dem uppförda

  

Fabriksflickans roman.

Storslaget socialt drama i 20 afdelningar.

skjul, där de särskilldt under den strängaste vintern äro vana finna foder

och salt utlagda.

Bilden xvisar äfven en del intämjda exemplar i ridning och körning.
uppväxta hästarne exporteras och man

De små friska, härdiga, i skogen
ser dem här och hvar, ofta under namnet "ölänningar".

 

 

1. 1 arbetet. 8. Han byter kläder. 15. Yid sidan af den han älskar.

2. Han söker henne. 9. Maskeringen. 16. Åter hjälpt.

3. Afslaget frieri. 10. På kontoret att söka arbete. 17. Eldsvådan i fabriken.

4. Ibland sociteten., 11. Han blir antagen. 18. Han räddar henne.

5. Han i sitt hem. - 12. På verkstaden. 19. Maskeringen upptäckes.

6. Brefvet. , 18. Han finner henne. 20. Han vinner hennes hjärta men blir
7. Ofverenskommelsen med arbetaren. 14. Den första lilla-hjälpen. i blind.

ons-.z Denna bud av din-em nyinkomna-1 från Amerika.

Vi finna nu den vackra Marta i sitt arbete. Middagstimmen är inne,
utanför står den rike millionären James Kidd och väntar att få se den
ståtliga Marta, hon kommer men vill ej höra hans ord. Han är nu ibland
sociteten men där finner han ej sitt nöje, -utan tänker städse på henne i
sitt allt, Kidd lämnar dem för att tillbringa sin tid i sitt unkarlshem.
" Vid hemkomsten finner han ett bref som han bryter. Men hvad är detta?
Marta skrifverl att hon vill endast äga en man som arbetar och ej går få-
fäng. Han beslutar sig för att få en arbetares kläder och det lyckas ho-
nom att finna en som vill byta mot nya. Kidd maskerar sig och går till
kontoret där Marta arbetar för att söka plats. Han blir antagen samt in-
förd på fabriken. Bäst som han går där finner han henne vid sitt arbete.
Hon tappar ned på golfvet några papper, genast är han där och hjälper
henne att få upp dem. Hon finner nu hos honom en god sida och de

 

 

Kapplöpare mot sin

W

 

 

Farman i Hygt med sitt areoplan.

göra en promenad" ut på landet. Hon blir törstig och ber honom hämta
åt sig en kopp vatten. Medan han går att hämta det anländer ett säll-
skap och en af herrarna får syn på den vackra Marta och sätter sig bred-
vid henne, han återkommer då i rätt tid att afsvalna den närgångna herrn
med en dusch af vattnet. De äro nu åter i fabriken. Eldsvåda utbryter
där ocn alla försöka rädda sig men hon snafvar och faller samt blir lig-
gande i det brinnande rummet. Han tränger sig in i eldhärden och fin-
ner henne men blir själf så skadad att han måste bäras därifrån. Dok
torn anländer för att bistå honom, men ingenting kan han uträtta, han
blir blind. Men hvad är detta? Det är ju löshår, hon igenkänner nu
James Kidd den som så offrat sig för henne och faller i famnen på ho-
nom för att aldrig mer skiljas.

 

vilj a. I

1

 

i. V-- www.

W

Storslagna flygningar ai en ai världens mest framstående "flygmän". En bild fördagen.

0

w

X 66Kriget;66 i Uppland-  

PLANKBÄRAREN, mycket komiskt.

I

Entré: 35 öre, Barn 25 öre, Reserv.. plais 50 öre..
25 öre för manskap.

OBS.! Västgöta-Biografen skyr inga1 kostnader för att alltid få nyheter ifråga om bilder och i öfrigt allt först-

klassigt för att kunna hålla förstklassiga, intressanta förevisningar.

 

Mariestads Typografiska Anstalt 1020

För belåtenhet garanteras.

Vördsamt AleX. J 0113118011.

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1910
Place:
Karlsborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain