#6051: Mariestads Teater

e. f

   

.Lustspel i 4 .akter af Gustaf af Geijerstam;

. Plan öfver Mariestads Teater. 0 I Ä - PER? Q NE R N A:

Dm .101m sommar. . . . . . Pietro 100109100,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Höger-V 1 LOGERADEN "W". Marte; hans hustru . . i. . . MajasSjöbel-g.
22-27 swölatser 092-54 ståplatser I k I 716-81015171211007 I  vhan " " GmgånPätårner"
- - - 1 -V f l M v ugusa 1 Jana y00111111 ar . e1.
18 10 1718 19 20 2142 43 44105 40,47 48 09 70-71 72 70 74 7 1 , i 1. . -
I v  i . f f -Y I. W I, Ä Gamla. F10, hennes mer. . . . Gunhnld Hex-lm.
8 9 10 :11 12 13 14-90 L20 87 90V 30-10 11 02 08 04105 00007100I , i , Hjälphustrun i . .- - -, - - Anpa- VananTg-Ösmrlund-
f , i, j i I P H  1 kr Ä 1 Berggren, speeer1handlare . . . Emo Engstam.
 1 2 3 4 51 6 7 28 29 30 31 32 33 34 55 56 57 58 59 607 61 , I Rykrlander,L bokhållare . . . .1 . Harad Trägårdh.
, " i f 1 i v Carlsson; max-are , . , . . . Charles Peterson. 
A M FIT E ATE RN Andexfsson, portvakt . . . . . Car-l Dem-ell. 2
i , i . v I 1 P -f Hanna , 1(32121111321110.y
Y10 1212248 244 240 210 2-17 218 249 I 260-201202 1208114 f v - Ellen " " " " u " I. " 7"" "- u - "- "-
i . H v v Vf k f  I En herre . . . . . . . . . Richard Meijer.
21-3 mg 230723; 2327233234 2352892371! 1 v; . 238 m 9407241113 k Ett stagialpud . . . . . . . . John Ericson.v "
1121212 213 214 210 210 217 210 219 2201 1221 222-222 221 220 220 227 12 i " l
a I f I W
Ä k 1 111 1198 190 197 198 199 200 201 202 2021 1204 200-200 207 2108 209 210 211111 f T 1
" i . x L" i - 1 e Ä - , i 1
I! V 
110- 01101 182 183 184 180 180 187-10 01108 189 190 191, 102192 19410 10 I f -f 
I? 1,1 101 102109104100100107108105112017117217817117017011771701791801s .f I
4 81141 142 1431-14145 140-147148149150151152152-104150310715815910018 I
-1 7 1121 122 123 124 125 120 127 129-129 130 131 122 108 184 120 180 1102121; 1.29 .140 1 7 T
0. 571101 102103104100100110710810911011111211311411511011711811912016 f
L, . I f f V V ) 1 V V H 1
l I i .
Q 510182 82 81 80 80407888 89 90 91 929894 95 90 97 98 9910015 e
a 4101 02 08 04 00 00 07 08 09 70 71 72 78 72 70 7-0 77 78 79 8014 m1
I 3141 42 4011414010- 47140 410: 00 01 02 00 0-1 50 00 07 00 09 00113 k., å
I) , 1 1 1 .. 1v 1 V , . v .I , V fö V 1
1 2121 23 21 20 20 27 28 29 eo 01 82 se 01 00 30 87 08 99 4012 w
,111 2 8 4 0 0 7 8 9 101-112131410101718192011 Billettlprl-er.
:i Legenden . . . V1: 50
av
OI R K E T E 3 N Amiiteatern, 5V första. bäatnkarmeL 1. 50
I I " .an blinkar N - 1: 25
- 001111011 ,, 5101,]X de 0.qu X
,,, öfriga. 1011111181- . . q . 0: 75
Ståplats . . 1: 00

Biljetter säljas i teaterns biljett-kontor spektakeldagen kl. 1-2 och från kl. 6 e. m., samt förköp dagen för-utkl. 1-2 mot 25 öres förhöjhving pr biljett. Affischer 2.10 öre säljas ibiljettkontoret.

Dörrarna öppnas en half timme före representationens början. 1

I

  

lnin " en!

0

 

Maiestads Typografiska AnstalthMariestad 1910.

Information

Title:
Mariestads Teater
Printed year:
1910
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain