#6038: Västgötabiografen

,  x

 

i :sf .  5 r
gav! kr. 
V-ff -NWÅ-fh V
" r (fm-:mr
.O V V .I
I
-

giver

MÅRKNÅDSDÅGEN V
.i GovonTEMPLARHusET
Stora I Föreställningar
varje hel-timma.

Långt, omväxlande program.
Dramer, Skämtbilder, Naturbilder m. m.

IBiljettpris-er 35 och 25 öre.

 

IN ostad,,Mar1estrLds Typograhska Anstalt 1912

Information

Title:
Västgötabiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain