#6037: Stockholmsbiografen

n hum-mmm .  J  I
lriQoeelllleooeII-loooollli.noenoll-lecco-lllooeelllleeoouäl

i 1:,611A

  komediifll" av Ofi-ginàlitet oeh ver-ld-Vigb 4llllmdr. 

"lvl .Doekzl-den-qlilta-f-vackravsom ringa änkan driver blo- 1
digt skämt med båda. i Effernlgravsälisynt lustiga-förveeklingar; som i
överdådlg lin-mor gär utanpå 4 ; man i den vägenH sett. bli de

. Å"lillen gndomliges-tl .föll-:nn-gV utan förbarma-nde utkastade från
i hennes lll-fem; i . W

P.

 

Bilden återgiver två -unlgng:til-"insolyckligaA kamp om enV kvinna, .o
.un ; förtiusande änka, som tydligenfiflletäiidigt "förvridit .linviidetpå dem
hå a två.V Underliga äre-kärlekens" :vägarloeh underliga äro-påven 
båda unga rivelers ivriga strävanden för ett vinna .den skäms-bidde.
4Liden ler åt båda. favorisera: tills "plötsligtvden ene
genom denb audi-es fullkomligt iir-bete V.dnrniiet få all trumf på hand.

   r 

p

eebeilllooeeq

r

 

 

1 laws:-

  
 

 

l Si

 

 

 

.f g  I.  . :LE 9"

  

   

  

i: PÅrond-:soldatens, kärlek. i i i... ,  , s f

Betty Johnsonår trolovad med den präktige brandsoldaten Leopold

.i ÅSmith och helsarV på honom, närhon går till sitter-bete på Baumanns

fabriker. Emelllertid observeras den vackra flickan av fabrikschefensfson
Herbert, som nyss kommit hemifrån utlandet och som skall prakisera i

faderns affär. Il-lerber-t blir förålskadli Betty-och hen à sin,4v sida kan ei.

. motstå den galante kurtisören. Leopold ställes i skymundan, och Betty

går med sin nye tillbediare på resten:anterochv nöjen, avvisande fäst-

Imannens blygsammare tillbud. i q - i , .-
En dag råkar unge Baumann att få en -färgfläekrjpå sin rock. :Plan

skall söka avlägsna fläcken med benzin, men genom oförsiktighet antän-V. i -
des oljan och elden. sprider sig hestigt i fabriken. De flesta lyckasrädda

sig. bland som ei hinna uti intill-.äreL Betty? Herbert. Den

sistnämndle :fyr-ker, feg som han är,k räddnigsrepetw jtty och räddar

. sig därigenom., lämnande Åden olyckliga fliekälffilåt-"påitt öde.

.V Brandkåren anländer. LeopoldP är den försteiwenpipför stegen. Han
intrånge-r i fabrikenl och lyckas i sista stund rädda Betty, .somvredan
mistat medvetandet. q i v.) ,

I Närbhon återvinner sansen sitter hennes räddare hos henne. Herbert
inträder och sökerlåterv-inna sitt förra inflytande, men han blir medrBettys-
gillande-hastigt för-passat! utom, dörren. Och nu står intetlängrei vägen
för de båda ungas lycka. V i . N i I

Nm.

i Til-gu värmt-mr., 

Klimpmans ödesdigrav dispyt -medilvsifn svärmor Ä och vad därefter följer, Kemiskt" når..

 1v,"1n ar.-

nu ffs-uk., 

     
 
  

 

 

 
  
   
 

  

:trivsamt-.imsyinnehavåsgsv (i  f ff 
 7 - ; Köpenhamnska skådespelare: " i
, yl-lerr Pi... i

I SEN., Det nye

den-.Ad gräll bock, där flyàkonsten ablodskriit
Det å historien om en .un uppfinnare, som sliten i

   
 

Åtal. I

   
 

l

    

.s

 
 
 
 

 

  
 

 

  

ANDRA ÅVDELNleIDl-iifi-V , . . :Kärlekgn Segrar i ., Kimmo =flygning-k
; 7 i i 3 f Vgift-g iii-elli- ..  i .fi-10.000 francs ixv remie;rvv 1 i
"snäva -V .1-82- fePP-.fmningw serie. ,.- 47. .min sm... p
Lenhmfas :hm-skam PA 11  x "äs" :Råå-(dai än "Vet- I i 48 Vädrets makter ogunsfiga.
Nam sm funbofdan; 34. Fn förkrossande bekännelse. l spände förväntan. " i
En git-nialisk uppfinning. o . , ..

l uppfinnarens verkstad. i I , 19.." :Förieggarenasom spekulant. lRED-I? AVDELNNGEN" i f ggnariåeeitfägbådämy i - "-

Den första inodellen. i -f - r "Ettwfaiieiàet  . k.1 i. klämmas hämnd- " I 52. -. En insats omkulivet 
I n  2lf. Förfallotiden mg., - i. , vlin-.trättta.illusioner. I " Hennes sista bön. I i-) 

Moln på himlen.I 22. l den hänsynslöses makt. i i 36.- Hennes. endaströ-st.v 54:. känslor.

l öm vård.- V 23. ingen .par-don. Farkost-kuten styrman. l k Förn-uftefs seger.

en hotande km. 24. es kunne sgwblick..Iv Ä resande-gun.. . . 56. ee-åàännnigr tnab

I:Den enda utvägen. I I .I 25, AvInför :hemmets sl-"rövling.V Utan flygnifriibv 7.  tribunen

ll. I den starkares våld..I . 26. En vtrogen kamrat. Ett yöveiimedigtbeslut.Å = 58. kr I

12.v Hemmet i annans händer. i I .27.7 Brustnàlliiefter. , . VEn .solstråleli T 1 i 59

131. l ångest för framtiden. ,  Krisen :är-inne.. . 4, På flygplatsen.  I i " i

14. Ett ödesdigert avtal.. . . i v i 29.V Antingen -i-Velller. i v I

1 - - 1 1 I . - Den ende sökand I.  .i
15- Kapmlels makt. . T I P30- En förtvivlat. val. linibitter överenslfgnrméls x i

FÖRSTA AVDELNINÖEN.  I

i kamp för sitt llvsmàl. H q
Under flygitonstens tiusninlg.l i 16.
Hägrande framtidsvver. 17.
Ett oroligthiärta. 18.

.över .eris-

 
    

En spekulant.

  

H I I .
PPPNPFIPSDN?

   
 

 
  

 
   

   
  
 

 
 
 
 

Katastrofen  i
Flygskeppet iv-sptliror.. f
- Offer för sitt-töveirddd.

- . Dyr-köpt räddning. v,

 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 0.... F... iffmusk S firman

Entré =I 1. b I" ere. salen I:arenisindisk-:arneI 

i i. o B i få Vi. xW"-lfflfiltimiterar,fin-mott, men nu  v i -

v é ,.   . .g .. ; -
Y Till men besök- nsjuas - -

 

  

 

   
 

 

 men! trim-m- Amin met

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain