#6036: Stockholmsbiografen

tik;

 

   

.Vt v

 

 

V ät

mmm i Ill-ful- -r-v 

 

 

 

i Den vac ra. ont-.org -

Ett roligt lustspel iP 3 akter, vari en svartsjuk fru söker göra livetl surt iörfsin äkta make därför att han .en vacker kontorsdam. Till slut

måsteI den unga damen klådaq sig lsom karl, men nu blir detherrns tur att låta den misstänksamma frun få erfara hur det känns att vara utsatt för
svartsmlm. Allt slutar emellertid bra, mannen får behålla sin vackra kantorsdam ochI denna får behålla sina snäva kiolar, men frun; har totalt förlorat

sitt herravälde över mannen.

.i

En synnerligen välspeiat. och ill-svitle f

e... - ,

 

 

 

 V i 

av SYNDAFALLET, är den venlilamrli 
fattig flicka, slungad av ödetjngiienlväsld; :sein-bår att förtadigiör ett . f"

hade kunnat nöjt sig med att åter framställa de redan föl-utgivna
scenerna av kvinnlig misére, alltifrån denkförstaförförelsenftill det slutlig-a
hospitalet, men1 man. har Iöredragit- .att framställa i några episoder av
gripandeisanning de betydelsefulla stegen i en cafédansösv liv,Y sömÅ äter-
vinnes av kärleken, Å.Den I ömmaV sorglösa Manette- är icke ens-amnisitt
osäkra liv. Hon hetsas sömnen piskad fågel mellan skam-lösa individer 
och gåtfulla sällskap. V-V k-U- I -é- Html, synes icke allt för skyldig; ty de
banditer, som fångat henne, -törlåtalhennesffalL i

känsla förl verkligheten, ett verkligt. kinematografiens mästerverk. tj;
teater., det konsettcafé, varest Manette är känd under älilli-nnàmnet Azyadé,
tjuvarne 4i svart dräkt, de "Röda Barnens" cabaret; raz-zairin löesmds-

i bullevarden, dårhuset Saint-Lazare få" f- --V alla dessalastetilsfmfiénef 
defilera för våra ögon i sitt skarpaste ljus. i i .
gripande och dramat i sin helhet lämnar ett djupt intryck hos äskåtlttreitlv 

I

bud
t

 

. Mim-.LQMe-ÅWT

mDen stackars flickan Åbländas 1av::lysen
- Åned för att-h. dia-...allt vackert som V110.11 .Sàgf i w
 

även sitt enkla hem.
:EV-mmsiÖä i " i

.Fadern
=Manettesjader överlever icke dotterns "vanärafb

" i Allvarligt förälskad  frgreven 

i Manette iölier mi1 en vacker sångare.

 

 

i Kåt" lek-SPP!! ve tt-

En: a;- nvst, vit-:km och 

 
  
  

(tm I i

  

 

Manette Anmonts historia, som Jaresenteras, lä: oss under namn-

lujpt mätist 1a historien om ven V

  

ungt .hjärta Det är den tyvärr eviga romanen ein atbeietäkitn,;villcen
ett första -erlsteg wförV ifrån fall till fall ochÅ shitl len i avgrnnden 1-7- i V
Vrännstenen. - Med 1en. su-blim konst visar denna lm oss en ung siäls
v-nmraliska förfall lock hennes återvände till det goda.v Det Vär en jkillen
varelses fullkomliga förvandling ända till sublimt offer av livet. Vlillan N

  
 

 

v

liten-nns 
.I 1 V-:we- j li

. Den gamle adelsm
binda på supé. i 
.y Efter champagnen;k f  
 Den iörmente adelsmannen -äf-F f
 Flen nsling. i
 .få-"misshandel-
 IAllt-Lfglinpaiàe Vits-inuiter!-
l kneipenz. -QeQÅRö-da Drängarna.
Manga-en. i
En razzia. påV yttre boulevarden.
St. Lazare fängelse. .
. v.Manettes Olyckskamrater hånar
. henne, ,
. j-.Ett vänligt ord.

 v jskémkänslan inverkar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. få

lscensättningen av dessa-livslörhållarfdenftirljined en dinp artistisk I!

Slutscenerna :äro icke mindre: V i i

. heta-delen.- 1 i
.I :När frestwr.v Ä i k i
Den-.lilla flitiga Afliekanffv Änmqni skall ombesörja :några svar till
Baron Saint Soumor. I i i" I

 
  
  
 

      
 
 
 
 

I w A .ett-Matfett!! "fin"iiesei:ttiéf, hon är numera sjuksköterskan Manetteifi W 4 i
f f t En "fruktansvärd epidemi Utbryter i Paris. . i " f ,

ffs,

 
 
 
 

 

Man Människa; henne insdmnad påÅ Ie

Hennes storasan Vi
Manette tror på HGH;

  
 
 

 
 
 

 
  

  
  
 

   
  
 

 

väcker uppseende.V
"ubt Vis u .

karleksbe

  
 
 
 
  
 
  
 

   

  

  

Pa naticaféet. M :lege gifter :seignfannjw
Mane te 1angrips..s.avx epidemien.y f I 1
nazism;  ; ;  . .i " i - i] - i
K Riesidentenv föreslårlvlanette till; erhållande av Hederlegicnens kors.,

i Hederslegionem i" v " i " f i 
Alvlnnettes kamrater her den högste att-sL
Bönen blir hörd. 1lidamzlet är slut.

sinq förmögenhet"påfkennelv -, f. ,.  -. -  .k ,  .15 5  ä f, ..
Öbarmhertigt överger Manette greven, som förhennes"skull,riiinefat sig),L . w i , .I . i

b i lindra hennes plågar.
Greven anser att lhans ituägàtörsplllt jagar en v.ku-ln gencm huvndet. f l , I

 " Fullständig lmissattvn-linne;i., f i  vinv ingången registren: jäànnétslisndei. i

  
 
 

 

  

 

k Vch sidoläktarne i öre,  tillträde).

[ill-P finnas!- tiliràekligtfantal, f. i i k. ,

"ut förbébåilessf; i 1 e

 
 

 

 

Mariestad, Mariestads Typogrehska Anstalt 1912.

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain