#6034: Stockholmsbiografen

r- sta-9,17 I D I i s-

BIOG AFE

I Nya Ordenshuset

vid Stockholmsvägen

giver
lördagen d. IG o. Söndagen d. l7 Nov. kl. 8,i5 e. in.
Stora liite-ställningar.
P R O G R Å M:

Ve ekans n yh e ter

Pause-Journal

Illustrerad tidning älvar all! .om hinder och sker på lordllotol.

Olympiska Speln.

5:te serien.
roooo-oooo-uoo-.coon-oooo-oooo-oooo

    

 

 

 

 

.I

- .
- I. -

0 - - 0
g - - O

- - O
. ll n " " " .

e er En journalistbragd for karlek.
Spännande, sann komedi från början till slut.

Alla känna vi av tidningarna historien om hur det oersättliga mäster- beslutar sig för att ustjälaa den dyrbara kopian i sin huvudstad. Hur
verket Monna Lisa stals från Lourvremuseet i Paris. Strax efter stölden nu detta tillgår visar filmen med all önskvärd tydlighet ävensom veder-
passade en dansk tidningsman, anställdt i "Nationaltidende", på att på börandes förskräckelse, när de märka stölden. Museidirektören får igen

. skämt stjäla en Monna Lisakopia ur museet i Köpenhamn för att visa, sin tavla på redaktionen med förmaning att bättre tillse sina skatter, men .
. hur dåligt våra mästerverk bevaras. Det är denna liistorta vår film visar för att riktigt ge honom en läxa, byts tavlan ut mot en annan med helt .
. på samma gång den ger en rätt antaglig förklaring på hur Parisstölden annat motiv, vilket förorsakar en storkomisk scen, när den skall hängas .
. gick till. Den unge tidningsmannen älskar redaktörens dotter men kan npp på sin plats. Allt ställes dock till rätta igen, och tidningsmannen .

ej få henne förrän han utfört en verklig tidningsmannabragd. Hans idél får sin älskade.
är klar. Hela världen talar om Parisstölden av Monna Lisa och han I
L....-....-I...-......-OOC--OOIO-...OJ
AA

z: Skåne runt. så

Storslagna naturbllder.

fas-Vi 1""- "f "ei-f-w- Å - -V ...mm-...- w -7- A . LW ...4

VID MIDNATT.

 

 

Sällan kunde man väl påträffa lyckligare hem. Mot alla visade den rörelse och hon kände hans fingrar kring sin hals. Men hon lovar ho-
unga frun vänlighet, såväl mot tjänare som vänner. Och för dagen hade "f nom att tiga och då plötsligt hennes man åtföljd av affärsvännen inträ-
hon låtit Johan, husets gamle beprövada tjänare slippa allt arbete på per och bestört finner att ett inbrott ägt rum, förklarar hon att tjuvarne
grund riv ett sår i handen. Och inte ens nu när mannen av ett viktigt flytt. Men plötsligt förråder de fläckar av blod som finnas överallt i
affärsbrev kallas bort, klagar hon utan följer honom en bit på vägen. rummet, vem som är brottslingen och förskräckt finner Johan att han
Mitt i natten vaknar hon vid en blindlyktas sken och hon ser en man förrätt sig själv. Få min. därefter hämtar polisen brottslingcn och bort-
röra sig i rummet. Skulle hon ringa på sin tjänare, men hon lät han- för honom. Bilden är överlägset spelad och har i huvudrollerna sådana
den falla då hon i lyktskenet igenkände Johans ansikte. En oförsiktig framstående namn som hr Severin och fru och fröken Tissot.

3

Kadrilridning av Förenta Staternas lätta kavalleri.

En intressant uppvisning.
 i fc

 

 

 

 

Stockholm-Berlin-Mnnte Carlo-Atlanterångaren Lusitania,

    

8zdje erien av A.-Bol. Svenska Biogralteaterns i utlandet inspelade bilder.

ä Bränningar tlltl lltltl lll .Spännande drama i 3 akter. lnspelatlt av svenska skådespelare.

Handlingen i dramat tilldrar sig dels i Berlin och Monte Carlo. Den spännande slutakten utspelas ombord
på den stora Atlanterångaren Lusitania.

arv

  
    
 
 H U V U D P E R S O N E R N A: Men den stränge fadern börjar olyckskedjan och utstött från för-
! H v. t A .d 0 äldrahemmet begiver hon sig tilsammans med den man hon älskar uti
Konsu n . . . . crr ic or rvi ss ri. Världen.

Annie, hans dotter. Fröken Lilly Jacobsson.

.. . . . l -
Baron Sl Crona. . Herr Erik Malmberg. Och odet leker än hårdare, i Monte Carlo gripes han av spe pas

sionen och snart äro de alldeles utblottade. De måste fly och lyckas

  
 
 

 
 

 IJ?

 

 

  
  
  
  
 

Vanctedwan " " . Fröken rome Zalman. komma ombord på den stora Atlanterångaren.
Men där rågas måttet. Hon övergives av den älskade och utom
sig av raseri stöter hon en kniv i hans bröst. Och när skeppsbefälet
Det är en mörk skildring ur livet med dess skiftningar och strider kommer, finna de henne liggande över mancns lik, halvt vansinnig av
De båda unga gå med ljusa förhoppntngar ut i livet och med ungdo: sorg. Förbi . . . - t . .
mens glada tillförsika tro de att de endast komma att möta lyckan i Det ar en gripande tavla" ur-livet, dess stormar och dess skiftnin-
ràgat mått. " gar. allt så träffande sammanfori i detta enda ord: Brånningar.

  

   

 

  
   
    
 

  

Första avdelningen. Andra avdelningen. I Tredje avdelningen.
1. Balen. 10. Äter på väg hem. 20. Flykten.
2. De båda unga. 11. Ett hårt fadershjärta. 21. Rättvisan i spåren..
3. Svärmeri. I 12. Bortvisade. 22. Ombord i sista minuten.
4. Efter en månad. 13. Ut i världen. 23. Telegramrnet.
5. Ett avslaget frieri. 14. l Monte Carlo. 24. Störd lycka.
ö. På väg till Berlin. 15. Vid rouletten. 25. Rivalen.
7. uFörlåt mig far. Jag följer den jag 16. Pengarna spelas bort. 2G. I hytten. I I
älskar... " 17. Den sista utvägen. 27. Utom sig av svartsjuka dödar Annie
8. Brudklädningen. 18. Ruinerad. ,, , honom.
9. Nygifta. 19. uVi måste fly hanfrån". 28. 1 fångcellen.
29. Svunnen lycka.
30. l New-York.
31. Förbi .
 bal-n- Fullständig beskrivning à 5 öre säljes vid ingången.

Ko-misk bild.

W Obs.l Fin musik till piano. "w

Entré: Fondläktaren 50 öre, salen och sidoläktarne 35 öre, (Barn äga ej tillträde).
O BS .l :EZZSsY-Zlåååiläiizåöf233322322- läåiåiiiåffåååiåiäffåi O B 5.!

Ändring av programmet förbehålle s.

Tin tairikt besök inbjuda 

 

Mariestad, Mariestads Typogrnilslra Anstslt Wie

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain