#6033: Stockholmsbiografen

BIUGRAFEN

I Nya Ordenshuset

vid Stockholmsvägen

given

liirrlagnn rl. l9 n. Siinrlagn rl. 20 lllrl. kl. 8,05 n. nr.
Stora föreställningar.

in om frnilitlinstllrinr ins ut timar I. i r. n.

med 25 öres inträde för äldre och 15 öre för barn.

PROGRAM:
Ve chans n yh e ter

.Pause-Journal

multi-Crn!! lldlllng Cher lll! IIIIII lllllllor null .har pl IOIIIBIOIOI.
Olympiska Spelen i Stockholm 1912.
3:dj e erien.

Lehman som modedooka..

Skämt.

 

 

 

 

 

 

r...O-...O-...O-.OOOOO-.ICO-0000-...-

Vilda. Y "djur och tama..

En längre alldeles briljant serie från Zoologiska trädgården i London. I
l .- Av störta intresse för en var. För-summa ej tillfället. "- I

 

Heltimmesbild.

BRUDKRONAN.

Mimiskt drama i 2 akter.

Handlingen tilldrager sig i våra dagar, dels i en storstad, dels i en prästgård i dess närhet.

Detta drama skildrar hur en ung, oskyldig tlcka råkar ut för en samvetslös man, som sedan skryter av och för-
storar sin bedrift. De missförstånd som härigenom uppkomma driva den stackars flickan till vansinnets gräns, men skug-
gorna vika och solen lyser äter över två lyckliga människobarn. I

AVDELNINGAR.

l. Monas hem. 19. Ormen tjusar sitt offer. 36. En fräck osanning.

2. Broderns brev. 20. Obetänksamhct. 37. Ett piskrapp.

3. En vänlig inbjudan. 21. Ett ångerfullt uppvaknande. 38. Lögnens gadd har skördat sitt offer.
4. Avresan. 22. Hem från landet. 39. l bröllopsdräkt.

5. Prästgården. 23. En ensam plats. 40. Katastrofen.

6. När militären komma. 24. Ett fräckt överfall. 41. Lögnens offer.

7. Trumman går. 25. En oväntad hjälp. 42. Dystra moln.

8. lnkvarteringen. 26. Henry Seedorff, en man av heder. 43. Då förståndet sviktar.

9. Löjtnant vorr Piano. 27. terseendet. 44. Sömngångerskan.

10. Mona. 28. En söndagsvisit. 45. En människovän.

11. En farlig lek. 29. Ett behagligt möte. 46. Prästen besöker Seedorff,

12. Den säkra iörföraren. 30. Kärlek. 47. Sanningen. endast sanningen.
13. En förpostfäklning. 31. Förlovning. 48. Seedorff, mannen av ära.

14. Fäst i prästgården. 32. Bröllopsdagen bestämmes. 49. Den grubblande Mona.

15. Den sista aftonen. 33. Piano, Monas samvetslöse förförare in- 50. Ljus eller mörker?

16. Ett ödesdigert löfte. viterar Löjtnant Seedorff på ett glas vin. 51I Återseendet.

17. l drömmar. 34. l von Planos hem. 52, FörsoningF

18. En samvetslös. 35. Monas porträtt. i

En enastående väl inspelad bild. Den met spännande handling.
.Förbjuden för barn..

.-

Fullständig beskrivning à a öre säljas vid ingången samt i Bergströms Pappershandel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziirl Ch ers] ön
Schweiz. fjällsjöar ha ju av gammalt rykte om sig att vara de vackraste i världen, och dessa förtjusande vackra vyer jäva ej detta omdöme. De
flesta av dessa vyer äro tagna i det härligaste månsken i en drömmande natur på sjön, vid stränderna, bland gamla slott. vallgravar, torn och tinnar,

strandpromenader etc.
Förtjusande, tärglagda bilder från en av jordens vackraste trakter.

Den vilda jakten.

Storan-tat skämtmrmmer.

 

 

 

 

 

 

 

.- Barn äga ej tillträde utom vid föreställningen kl. 6 e.. m. lördag. "u

Obs.l Fin musik till piano.

Entré: Fondläktaren 50 öre, salen och sidoläktarne 35 öre. Barn 25 öre.

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain