#6032: Stockholmsbiografen

STOCKHOLMS-

BIUGRAFEN

I Nya Ordenshuset

vid Stockholmsvägen

gwen

Annandag Jul kl. 8,15 e. m.

Stor föreställning med nytt
PRO GRAM: v

Ve chans n

 

 

yheter

Pa MIG-Journal

Illa-lurad tidning älvor nu! .om hinder och .har på [Grillat-l.

I. Fällmaniivern i Västergötland. I

Manövern i Västergötland i närvaro av Hans Majestät Konungen.

Tant Aurora.

I. lists-p el.

Den otrogne kassören.

Drama "ifrån Gaumonfdimr

 

 

EN ANDRA.

En tragedi om konstnärskärlek i 4 avdelningar.

 

 

 

Tvillingbröderna.

En serie komiska uppträden.

Löjtnantens betjänt är ytterst slarvig och bär sig fumligt àt vid uppassningen. Hans tvillingbroder ikläder sig därför hans kläder och intar hans plats.
Vilka komiska förvecklingar som härigenom1 uppstå fattas bäst av den skrattande publiken.

   

Inspelad av framstående franska skådespelare.

Det är historien om en älskande kvinna, som ej kan över-
leva sin mans otrohet. l vackra, livfulla scener upprullas här ett
livs historia, och med mästerlig talang äro lidelserna återgivna.

Målaren Peter Voisel blir förälskad i den vackra lantflickan
Nanina. med vilken han blev bekant under sin vistelse i den
pittoreska byn. Han skriver sedan efter henne och hon kommer
till Paris och blir hans modell. Då hennes syster uttalar sitt för-
akt för detta hennes arbete beslutar Nanina att gå från målaren.
Han kommer hem och får läsa det brev hon skrivit, känner att
han ej kan leva utan henne, och då han utan omsvep frågar
henne om hon vill bli hans hustru, faller hon i hans armar.

Tio år .ha förtlutit och Voisel har blivit en berömd målare.
Han blir förälskad i en grevinna Motofska och då hustrun får
vetskap härom söker hon förmå grevinnan att avstå från mannen.
Denna skriver till målaren att han har att välja mellan sin hustru
och henne, och glömsk av sin plikt övergiver han sin hustru för
att följa den andra.

Förkrossad och bruten reser Nanina till den soliga södern för
att hämta krafter - och glömma. Men där möter hon sin f. d. man
och hans nuvl fru. Då brister hennes hjärta och under det de älskan-
de vid mandolinens klang glida fram över böljorna, faller hon död ned.

Detta är i kort sammandrag dramais innehåll, som dock
endast kan giva en svag aning om det hela.

 

l 11. 33. Jag älskar dig. lV.
l. l byn. , 3-1. En mörk aning. 51. Italien.
2. Bland blomster och blad.  g :tålifitsden 35. l Ateljén. 52. Nanina.
3. Nanina och Yolande. 26" Hos Peta, Voiqel 36. Grevinnan kommer på besök. 53 Hon söker tröst för sitt hjärta.
4. Den unge målaren Peter Voisel 91. Systrarna komhw.  På tu man hand. 54. Neapel.
5. Målaren möter Nanina. 52" Modellen " 38. Nanina ser sin lycka grusas.  På bröllopsresa.
6. Guden Amor. 33" Syster du får ei mmm här 39. Hon kämpar för sin kärlek. 56. På hotellet.
7. Den lilla vattenbärerskan. 84. Niminà iag älska; dig Vili 40. .lag ber er, ryck honom ej 57. Ensam med sin smärta.
8. ldyll. 7 i i dulbliva min hustrlp ifrån mig. Han är ju 58. Jag är rädd. Jag vågar ej
9. Romanen är slut. 25 Vännerna få de] av nymalen mitt allt. vara ensam.
10. Jag måste resa till Paris. 96. De n förlovades Skål l 41. Framför grevinnans porträtt. 59. Han och hon.
11. Tack för denna tid. 7 " i y - 42. Brevet. GO. Vid fönstret.
12. Olyckshändelsen. m 43. Välj mellan din hustru och mig 61. 1 månljus och silverglans.
13. Nöden hotar. " 44. Hon måste bliva min. 62. Gondolen.
14. Brevet. 27. Efter 10 år. 45. 1 Naninas sovrum. 63. På glittrande våg.
15. Till Paris. 28. Voisel är en berömd målare. 46.  vacker hon är. 64. Åter i fönstret.
16. I avskedets stund. 29. Brevet. 47. Anen kyss. 65. l kärlek och lycka.
17. En sista avskedshälsning. 30. Tag er hustru med. 48. Farväl. 66. Men där uppe i fönstret är

31. Soirén hos grevinnan Motofska 49. Tyst går han bort. ett brustet hjärta.
32. Den andra. 50. Till kärlek och lycka. 67. Drömsynen.

Förbjuden för barn.

W Obs!

 
 

 

68. Till lyckans underland.

Broschyr à 5 öre vid ingången.

 

Fin musik till piano. "w

Entré: Fondläktaren 50 öre, salen och sidoläktarne 35 öre, (Barn äga ej tillträde).

O BSJ Sluithnlnstitunltn har ten wmliuastt. tltsitnslt till till vtnliltntt lokalen till ln tillit liisltlassiul umunm. O BSJ

Ändring av programet förbehålles.

KOMMITTERADE.

Till talrikt besök inbjuda

 

Mar-testad, Mariestads Typogratlskn Auamlt 1912.

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain