#6031: Stockholmsbiografen

1

STOCKHOLMS-

BIUGRAFEN

I Nya Ordenshuset

vid Stockholmsvägen

giver

Lördagen den zl o. Söndagen den zz Dec. kl.

,e t. lll.

Stora föreställningar.
P R O GR Å M:

IVe chans nyheter

Parka-Journal:

Illa-lund lldnlng älvor .Ht som .hinder och .har på lol-dunder.

 

 

 

Vid Stambuls portar.

Aktuell bild fràn det oroliga. Konstantinopel, därifrån man mitt under brinnande krig

allarmerar världen med rykten om ny revolution.

 

Charmant bildserie.

 

En turkisk cigarett.

En humgistisk framställning av. huru en turkisk cigarett för en stund försätter en dagdrirare till öster-landets fröjder oeh
aventyr an vilka han lika komiskt som för honom själv obehagligt aterföres till den tråkiga verkligheten. Muntrande bild.

Malmbryining å Kirunavaara.

Våra. "slumrande millioner".

Filmen ger åskådaren tillfälle att följa malmen från det den spränges och brytes ur berget, tills den i Narviks hamn med dess
storartade lastningsanordningar lastas in i ångaren som skall föra den vidare ut i världsmarknaden

Intressanta-f bil-den- .frånh arbetarnas...   . 

 

 

 

 

Uppseendeväckande amerikansk nyhet.

Världs-Sensationelt!

Enastående spännande jakthistoria.

På Buffel- och Tigerjald med Elefanler.

En storslagen serie, upptagen under dödsfara ooh fylld av spännande moment oeh typiska vyer fran djungelns oeh

urskogens mystiska marker.

Ett apropos till prins Vilhelm jah-tjära tf Kambodja, var-est just dessa bilder äro tagna.

l. På elefantryggen till jaktmar- 6. En stormande jakt. 10. Tigerns dödssprång.

I) k-CIHH- 7. Det första villebrådet fällt. 11. l rovdjurets spår. q

.5- 1 dilmgelrl-I 8. Djungelns herre på jaktstig. 12. lnfödingarnas segerdans.

3. En buffelhjordisikte. 9 l vild flykt för den blod- 13. Elefanterna släpa bort bytet.
Skrämda av infödingarna. törstige. 14. Gamarnes kalas.

[Il JG-

Villebrädet i flodea.

En bild som måste ses av alla.

 

 

 

 

LIDELSER nu" DÄMONISK MAKT.

Drama i 4 avdelningar.

En i kraftiga, hemska drag gripen skildring ur livet.

Den unge Stephan Huller har lovat sin fader att aldrig gifta sig,
ty fadern hade blivit bedragen av sin hustru och då han straffade för-
föraren blev han själv straffad av den jordiska rättvisan.

Stephan söker i det längsta följa sin faders råd, men så råkar han
under romantiska omständigheter en ung flicka, som han blir förälskadi
och hnr han än kämpar emot sin böjelse med tanken på sin edf; så är
kärleken dock starkare än löftet och efter många själsstrider famnar han
en dag Haise Messenger som sin brud.

Efter endast några få månaders äktenskap bringar en olyckshändelse
till deras hem en musiker Spinetti. vars mörka ögon sätta Haises hjärta
i brand.

Hon sökte kämpa emot och besvär musikern att lämna deras hem.
Han gör detta, men Stephan ber honom själv komma och spela med sin
hustru och då är hennes motståndskraft bruten.

Stephan reser bort i affärer och då musikern kommer på besök är
hon nära att falla offer för hans frestande ord.

I. Eden. ll. Spinetti.
l. Efter slutad lärotid. 9. Stilla lycka.
2. Stephan Huller. 10. Giacomo Spinetti.
3. Grannen: Haise Messenger. 11. Olyckan närmar sig.
4. Den första bekantskapen. 12. Dämonisk makt.
5. Flykt undan ödet. 13. Han flyr henne.
6. Åter hos Haise. 34. Tack för all gästvänlighet.
7. Han bryter sin ed. 15. Några dagar senare.
8. "Bliven lyckliga, mina barn." 16. En hemlig makt.

17. En hastig affärsresa.
18. "Du får ej lämna mig."

Förbjuden lör barn.

l huvudrollerna.- Viggo Lars-Ön och Wanda Treumann.

     

 

Men hon har kraft att stöta bort honom, men inser att hon måste
fly hans demoniska makt om hon skall kunna hålla trohetseden till
sin man.

Hon reser efter sin man men Spinetti följer henne och nu ger hon
sig motståndslöst åt honom. Men det var blott ett kort sinnesrus. Snart
inser hon att den enda hon älskat var Stephan.

Bävande för att möta sin man reser hon hem igen och på hans
smekningar svarar hon: "Jag har bedragit dig.u

Utom sig av smärta och seende i det skedda ett straff för sitt löftes-
brott, vill han dock straffa den som förstört hans lycka. Då möter honom
Spinetti med ögon som ti a om döden. Inför detta mod sänker Stephan
sin arm och han återvän er hem för att av sin hustru få veta vad som
förefallit mellan henne och Spinetti. Det behövs ej många ord och han
förlåter henne, fast hjärtat svider.

Ett brev från Spinetti låter dem ana att han själv skipat rättvisa och
vid hans dödsbädd knytes bandet mellan man och hustru fast för livet.

lll. Dåmonisk makt. IV. Dödsdomen.

19. Samma kvällV 28. Motståndet brutet.
20. "Jag kan ej leva utan dig. 29. Åter på väg hem. i
h Haise." 30. "Jag älskar endast Stephan
21. Ogon som brinna. Huller."
22. Avskedssången. 31. Uppgörelsen.
23. Hon beslutar fly honom. 32. Faderns öde, sonens öde.
24. Ombord. Den sista passa- 33. Efter den första stormen.
I geraren. 34. Förenade.
25. Äntligen fri. 35. Den döde talar.
26. Giacomi Spinetti. 36. Brevet.
27. 1 fåfäng strid med ödet. 37- Försoningen med. livet och
- döden.

Broschyr à 5 öre vid ingången.

 

W Obs.l

Fin musik till piano. 1

Entré: Fondläktaren 50 öre, salen och sidoläktarne 35 öre, (Barn äga ej tillträde).

O 85.! sortimentet n na nina tunnt n nl vattna lura n n nu menn: man O BS.!
Ändring av programmet förbehålles.

KOMMITTERADE.

Till talrikt besök inbjuda

 lnåest-ads tänkandet: Auetnlrtwtsle.V

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain