#6022: Stockholmsbiografen

E" indianåk ihäniådéàktl-  i? ; Å 5 få ,, il g 5 i f f   ,  ii"dianstl-gider-mås;-LÅ tidL  

i , lndianhwvdingen kÖvn-öga, Som tilhfäliclÅ av hyb-yggarpes ärd sådan. Han tän kei- .eldfpå-prärien, ,
 förldrat-f-sinla- iaktområden och-fåth sta- . v Å f de. i
med .guvemöfensf fena" En pda: . i Vi
Qch" ska" 11118ng nye-ewdràpnugg med, h;

 waboy garminsingle:-y s arm màlä

, Pkr å
- - PV:sta-m,
:fal-ne. i

mt .P
fre-Ik,

aimarig binda. i v
1 jagaska 

i? um ae pråm new-Kn

kr n 
V-föfklaélfra

 i

 

.Kamin-m;  in: V5 :

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain