#6021: Stockholmsbiografen

STOCKHOLMS-

BIIJGRAFEI

IN ya Ordenshuset

.vid Stockholmsvägen f ,
termen eza 

 

  IV.  Bris e. lllI
Stora föreställningar,

PROGRAM:
lVeacdkualnar.zlynbmenhelr

-. .Failure-Journal

Illustrerad eldning älvor .lll .om hinder och .har på Iordkloeot.

 

 

 

1 .ou-cooo-oooo-oooou-.ou-uu-oooo1

I mammas. ledbend en Fri genom kärleken. i

Charmant lustspel. i

00-001

Var unge hjälte har blivit kär, men - o, ve! - i en dansös, - l. Utanför Casino i Paris. 2. Den vackra dansösen. 3. Som
och en sådan styggelse vill mamman naturligtvis ej finna sig i. Sa an- gav unge herrn korgen. 4. Men kärleken vaknar. 5. Och mamma
ropar hon sin käre bror om hjälp. Men han gar sina egna vägar, vakar. 6. Stor förtvivlan och 7. Morbror får brev. 8. Hari skall
fångad av den unga dansösens charme och uppriktiga kärlek. Och Ställa allt till rätta, 9. Men går Över till fienden. 10. En fnurra
så lagar den hycklaren, att de unga få varandra, och inför detta faktum på tråden, ll. Som klaras upp med giftermål, 12. Varpå mamma
får mamman förstås foga sig. ger med Sig.
L0000-0000-0000-000000-0000-0000-0000J

 

Italienska öar .

Wins aulomobilbranrllrår i arbete.

 -  .f  e ÄHögieitressarri:7-serie.i-f- I  f 

ozezezozezozozeozozoze: :ezeze

ive Svens e emiereeleis eveelri i leii .Ii

Folkskådespel i två. avdelningar inspelat av svenska skådespelare. I

iscensatt av Aktiebolaget Svenska Biograiteatern i Stockholm.

 

 

 

 

 

Handlingen spänner sig mellan Sverige och Amerika. Samtliga scener i Amerika äro tagna dels i Newyork dels i Niagara
"av Aktiebolaget Svenska Biografteaterns utsända skådespelare och fotograf.

Under bröllopsresten i första avdelningen dansas Jössehäradspolska av hr Carl Johannesson, Kungl. Operan o. Frkn. Lisa Holm, Oscarsteatern.

Första akten. 25. Det första mötet. "i Andra akten. 67. Vid ett glas champagne.
1. Det kära gamla SverigeI 26. gramfor operan. 46l Nu är vi ensamma mor. 68. Tolken-blir närgången.
2. Tin landet som luckan I 27. nyp i Amerika. Sven lyckas 47I Undrar just hur hamen har det? 69. Ut, uslingi ,
3. Sven tager avsked av de sina. , fa tlllfalllgt arbetar n , 48. Antligen brev. 70- En kvnfnllg bundsföfvant-
4. Utanför stugan. 28- Svensk-amenkanaren vantas n" 49. Gudskelov att han har det bra. 71- BFttyblll-ànyo tilltaladpåsvenska-
5. En sista omfamning. Bettys hem. 50. De nygifta i världsstaden. 72- Fangad-
6. (In-åt ej mor. Snart kommer jag 29" Han kommet" .. . 51. Hänförande utsikt. 73- En naffsvattukonfefens-
igen rik och lycklig. 30- En svensk Vålkomsthalsnmg- 52. På Brooklyn-bron. 74A H0" af .har -. .4
7. Manne vi mera återse honom? 31" Ladugarden beses- 53. Vad allt är stort. 75- Tolken Vl-SaTISlg Pa Hytt-
s. ombord. 32-.1rme I Stugan- , 54. vid Niagara. 76- En kapplbpmrrg för livet.
9. EnsamI 1 33. Ett glatt lag pa verandan. 55. jnvid de mäktigaste fallen. 77. På skyskraparens topp.
10. På varande hav. 34- Får läsulov att Servera? I, 56. vad här är varmt. 1 78- En Strid På .liv Och död.
11. Frihetsjandet nalkas. 35. När foralskade leka kurragomma. 57. Ett sorgligt slut på bröllopsresan 79. I kyrkan.
. på redden. 36. Alskar. alskar icke, alskar. svensk-amerikanen träffas av 80. Vem vågar störa templets frid.
. Newyork. 67. 1 kärlekens var. . I Sojsting Och dör. 81. Kvinnan där är vansinnig.
n På språng efter arbete. då. Att man inte kan fa varaifred- 58I Ensam i frännnmlde1 land4 82. Sven! Betty!
. Den vanliga emigrantlönen. 3"" De förlovadesfkål" 59. En tolk kommer till Bettys hjälp. 83- För bort Uslmgen-
I Förtvivlan. 40. Tre månader darefter. Ett svenskt 60. på hotellet i NiagaraI 84. Efter utståndna strider.
.- Längtau. I, bonfibröuopr 61. Tolken är en skurk och ämnar 85- ter mot fosteflofden-
. I fädernehemmet. 41- Josseharadsffolka- begagna sigy av Bettys okun- 86 Hemma- n
. Fortfarande intet brev. 42- Bfudffaret, 1115535; , nighet i språket. 87- Ett glatt atefseende-
n Annonsen. 43. Pa .vag till" detl nya hemmet i 62. Härmed överlämnar jag alla 88. Far och mor, nu lämna vi er
21. Betty beslutar svara. , fImran Vastem; I mina affärer i James Pater- aldrig--
22. l svensk-amerikanareiis hem. 44- Pa skummandefag- sons händer. 89- Flaggan I tOPP-
23. Bettys brev. 45. Betty får se drömlandet. 65I j Newymk-  Leve det kära gamla Sverige!
24. Henne måste jag lära känna. 66. På hotellet.
Detta folkskådespel som här upprullas på duken är något enaståen- Ovanstående rubriker giva en svag föreställning om innehållet men

de i sitt slag och det har också överallt var det spelats tillvunnit sig det de kunna endast ge en aning om de vackra tavlor av äkta svensk stäm-

. . . . . .. - - -- - ning och de spännande scenerna i Amerika med en kamp för livet på hö -
livligaste bifall och givit for fulla hus. Stockholms Biografen ar nu i sta toppen av en Newyorks skyskrapare Och andra scener av stor Verkaå.

tillfälle att visa denna film och publiken bedes i eget intresse att ej för- När så ti" Slut Sven och Betty åter äro i "det gamla landet, och
summa att se detta Svenska IOIkSkådeSllel- r den blågula duken går i topp, instämmer nog lite var med i ett

Leve för det kära, gamla Sverige.

Fullständig beskrivning à 5 öre säljes vid ingången samt i Bergströms Pappershandei.

  1-  i

:ezezezozez :eezezeeez z z z

 

:02629303020020202920202
:02926203926020293036

(i

 

 

Skrattpjäs av rang!

 11   k
0 IIIB 00 I IIIB BSaIIgHS all.
Robinett har förälskat sig dödligt i en liten rar Café-Konsert-sångerskaoch han gör stormande försökatt få träffa sin utvalda. När hon sjunger,

klappar han somien rasande händerna av förtjusning, men då denna högljudda beundran icke är nog att vinna sångerskan, läggerRobinett en plan för att
nå sitt mål, men Robinett är icke riktigt händig, ty i stället för att hamna i den lilla Mimmis armar, hamnar han i polisbetjänirigens mindre bildade klor.

Urkomiskt skämtnummer.

 

 

 

w obse Fin musik till piano.l "IM

Entré: Fondläktaren 50 öre, salen och sidoläktarne 35 öre, (Barn äga ej tillträde).
O B 8.! 232233311iååiäfiztöiåååååiffäåi.EäiäiiåifiåtiiåiTSLii O BSJ

Ändring av programmet förbehålls s..

Tiii eairiki besök inbjuda K

 

Mariestad, Mariestads Typoerntisks Anime 1912.

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain