#6016: Aflvesta Biografteater

Arreliå riogràrearer. 

Lördagen [1.26 (Annand. Jul) u. Söndagen ll. 27 Der. 19111 I

 

 

 

 

 

V ykl. 7 e. m. bada dagarna kl. 8,30 e. m. båda dagarna:

Barn" & Finfiljepmgmm: I. Dagshändelser.

x 1, KA VA N. Den nya bron över Skurusund. Hubertus-

Intressanta naturvetenskapliga studier. g jakt i Stockholms omgivningar" Den nya

x .Iv

2; Margaretaskolan. Fotbollsmatchen mellan

 2. Enlevering niilygmaskirr. I I A- I- K- OG" Örgryte-

II
Gr dol" o h I t"k " f" "l k d " d . H " i " " I
Pappawåfii åååk cgifåndå?Ihååniräååmånamirt2231611391.:EEE 2. HEIiUfESialllilllgSSkådESpElEi
Flygaren enleverar Gwendoline per aeroplan ooh blir eftersatt av n
fadern och dennes utvalde till häst. Men hur långt kommer en häst

 

 

i jämförelse med en Hygmaskin! - Aviatikern gör en landstigning

aa . Ii I
och enleverar även en präst och dä landstigning sker för andra 
gängen är vigseln förrättad. 
I: 1 i i "

3.30kosekörb ålFiIi internaq; . . .
   lll. gripande lrrllslyrkr ur lirrl 13 rrirlr. u

4. Expressnyhet från Amerika. AV 0- de Morlhon-

 Indianens dödsfälla I irrrirrllrr M:me L. Massart. 

i. Glänsande isoensättning.
p a N g a 11 a. I Wanäåhgen fiffårager sig i Qpanzkn
Irliarskl iirlrksrlraria med liirlira ralrrsrrrrrirr irir lilla lirlrrr. Y

Den modige indianen Vilda Räven år förälskad i den indianska prinses
Awanta, men Awanta är förälskad i den vita pälsjägaren Långbössa, vilken be-
s arar hennes känslor. Indianen Vilda Räven försöker genom sin stilla beund-

ä
ran att vinna Awantas hjärta och ber henne bliva sin hustru, men hon nekar.
- Den indianska lgirmsessan möter sin vite tillbedjare och han begär enne n e I u n
till hustru, vilket an ud av henne med glädljxe emottages. Tagande farväl av O 0
a . X

sin stam går hon ombord på Långbossas not samt glider långsamt utför
Coloradoiloden till sitt nya hem. Vilda Räven, som står på stranden, ser sin
- i: drömda lycka försvinna med den vite mannen. Stl er n " " k t ror ut

strömmen, bortkastar sin åra samt låter sig driiigas neerr tillslrrile satrdga, vatten- O 
II
II

 

i

 

 

 

i våra dagar. e

 

D"

å
Fallen, dar han snart får sin kanot sönderslagen samt omkommer själv.

 

 

 

 

 

 

5 Max :25:21:21.1 teater, ll. Max som hurmastare.
 T

Kollossalt roligt lustspel medden kände h revllgt lustspel
humoristen Max Linder i huvudrollen. i; med

u  m harnàalla malm. Er Max Linder i huvudrollen. Ei
 priser: 35 ,, ,, äldre" ,,  Barn äga icke tillträde, 

.I yIII-I-Inn-IIIII-l.Hannu-IIIIIIII-IIII
l=:ll 1 q I Ä

nu... I
l I I I I l I I I I .I 1- null
llllll ll:lllolllll ...online-pl ...lilla-ln .cool-.alll- unno-ulllllllllllollnull-all...- llllllllu lll-Ill llInu..nu.u...ollon-nlnolllnllolloanull
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll
l I I I l l I I I l ll - . lll-ll
I I I I I I I I I I ll ,

 

 

 

 

 

 

 

 

Moheda 1914, Elof Lindströms tryckeri.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain