#6011: Svea

Svea Biograf- Teater

PROGRAM :

Den 1-4 Oktober.

Gaumont-journalen no. 12.

:-
I

LN;

- Svenska Skeppsgossekårens öfningar.

" LONDONS UN DERVÄRLD

Bilder Ifrån världsstadens skuggsidor i 4 afdelningar.

En fyrbent väktare.

D

W

Ål-
u

 

 

Barnprom-am :

Gaumont-journalen nO. 12.

-n
a

få

Svenska skeppsgossekårens öfningar.

 På feffisdagsbal.

-A Lustspel från Gaumont. H

47- ÄDELT DÅD.

Ett kinomatografiskt skådespel om en aviatikers själfuppoffring.

5- En mordängel.

En intressant bildserie ur den lilla Genettens lif.

6- En fyrbent väktare.

j. E. Behrens TrV

Information

Title:
Svea
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain