#6004: Auditorium

BIOGRAFENÄI
AUDITORIUM

 

 

PROGRAM

14 sEPrEMBER 1915
Q

1. Svenska Biografteaterns revy N:o 4. Senaste nytt
från hela Sverige.

2. Messiers-journalen. Nyheter från Ost- och Västfronten.

3. Siljan. Naturbild.

4. Riksskpttetävlingarna i Stockholm.

5. Leo Som trädgårdsmästare. Lustspel från Gaumont.
Kolorerad.

sKAnEsPEL

Ö-   14AKTER.

MUSIKEN utföres av medlemmar från ORKESTERFÖRENINGEN
under anförande av Kapellmästaren och kompositören Olfertjespersen
från Köpenhamn.

 

Publiken anmodas att vid förevisandet av bilder från kriget ej giva
några som hälst demonstrationsyttringar till känna.

 

PARKETTPUBLIKEN måste ovillkorligen avlägga huvudbonaderna. -- För undvikande avy
trång-se! vid biljettluckorna uppmanas publiken vänligen att förse sig med biljetter i god tid.
Biljettförsäljning i Allm. Tidningskontoret kl. 10-4 och i Biografen: biljettkontor från kl. 4 e. m.

EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR torde benäget framföras till teaterns föreståndare eller till
A.-B. Svenska Biografteatern.

Från och med den 20-27 September:
Hermann Sudermanns berömda roman "BER KATZENSTEG"

"Kattstigen".

 

PRIS 10 ÖRE.

Skandinaviska Tr., Sthlm

Information

Title:
Auditorium
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain