#6000: Star

Star Biografen

40 Klarabergsgatan 40 ä

 

 

 

Khmmm
läbdmwkm

l. En kanon jutes. 4 -
2. Varje pjäs svarvas med den största omsorg.
3. Materialer genomgå en noggrann prövning, innan

det utsläppes då ju på detsamma ställes de högsta

fordringar vid eldgivning.
4. En pjäs på 70 ton transporteras.
5. Ett av de stora sjövidundren fullt armerat.

Lord Georges
levnadssaga

Tecknarfilm i l akt.

lll

En ny stor sensationsfilm
av Alfred Linå

Den över hela värloen meo entusiasm mottagna
i o o .

OÖS-
från CIRKUS BARTOLI
Cirkusdrama i 4 akter av ALFRED LIND.

ä Fullständig beskrivning erhålles i kassan à 10 öre. å

5KAN01N::àsCK:H-å:lzwswr

Information

Title:
Star
Printed year:
1917
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain