#5998: Star

40 Klarabergsgatan 40 Få
" eställningar kl. 5-11 e. m.

äsStar Biografen i

   

 

 

    
 
   
    
 

Världskriget1914-l9l7

Vid Somme. Byn Deniécourt sedan fransmännen intagit
den. Artilleristrid för att erövra Boventskogen. Blockhusei.
Slagfälten mellan Bovent och Génermonts sockerbruk.
General joffre besöker en artilleripark vid Somme. Upp-
- sättning av en jättekanon.

i " u
1. Södertälje

lll

Fisketuren, -

Lustspel i en akt.

IV

Pathe Veckorevy Nzr 16

Nyheter från olika delar av världen.

Geneviéves I
hemlighet .

Skådespel i 8 akter.
l huvudrollen den framstående Franske skådespelaren

Signoret

 

Fullständig beskrivning erhålles i kassan å 10 öre. å

"A""x"i1"å?iuåfåmm Barn äga icke tillträde!

Information

Title:
Star
Printed year:
1917
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain