#5995: Biografen

Biografen.

Lördag kl. 6,30-8,15, 8,15-10 e.m. och söndag
kl. 5-6,45, 6,45-8,30 och 8,30-10,15 e.m.

Samtidens största Filmsverk

lngehovgllolm.

Officin: A.-B. Svenska Biografteatern.
Regie: Victor Sjöström.

P E R S O N E R:
Sven Holm . . . , . . . . . . Aron Lindgren.
Ingeborg7 hans hustru . . . . . ae)
Erik ,
Valborg deras barn.
En S-årig-gosse
Bodbiträdet . . . . . . . . . Erik Lindholm.
Kommissarien vid fattighuset. . . Georg Grönroth.
Länsmannen. . . . . . . William Larson.

- x) Det mäktigt gripande hufvudpartiet kreeras
af Fröken HILDA BORGSTROM.

Aldrig har en film väckt ett sådant uppseende
som lNGEBORGWHOLlVll Och hvarför? Jo därför,
att det är den allvarsamma verkligheten-som här
upprullas för oss, scener ur de till fattigstafven brin-
gades bittra lott, händelser som dagligen utspelas
midt ibland oss utan att vi måhända ej kunna tro
eller haft en aning därom. Det är en film som med
sin upprörande, nakna sanning måste komma oss
-1 att tänka! 1

Önskvärdt vore att ej blott den regelmässiga
biografälskande rpubliken toge del häraf utan -
alla utan afseende på läro- och trosbekännelse!

[NGEBORG HOLM är ett dramatiskt verk
för alla - utan undantag! , 

Besökande ombedes att under spelets gång iakttagn fullständig-
tystnad för att ej genom höga. samtal verka störande.

 

Som extra nummer visas

Bilder fr. krigs-
skideplalsen.

På grund af de stora kostnaderna för detta program gälla föl-
jande priser:

lzsta plats 75 öre, öfriga platser 50 öre.

 

-- Observera tiderna!

 

 

 

.Sture Ljungdahl, Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain