#5994: Biografen

MJ-

 "àlgall  
 liga-r.. i I

Lördag kl. 748,30 och 8,30-10 samt
söndag m. 5,30-7, 7-s,3o och 8,30-10 em.

Edith Psilander
i premiär!

En kvinnas
heder.

Äktenskapsdrama i l förspel och 2 akter.

 

    

HUFVUDPERSONER :
Den gamle prästen . . . . . Fredrik Christensen
Prastfrun. . . . . . . . . Ella la Cour.
Maria.7 deras dotter . . . . I. Edith Psilander.
Jörgen Trolle, ryttmastare . . Einar Zangenberg
Löjtnant Hoffman, hans van. . H. C. Nielsen
Afdelningar:
4 . Förspelet.
På vag till prästgården. l En familjeidyll. i ll vildmossen.
I trädgården. På. andjagt. " Ett skott.
Ett gladt möte. Hos skogsfogden. Mötet. - Förlofningen.
" l Första akten.
Fem år senare. Afresan. lEn hustrns bref.
En lycklig familj. Ett oväntadt möte. blasten. - Hon glömmer
Ett ödesdigert besök. , Sjung för mig. sin plikt mot vännen.
I officersklubben. Karleksförklaringen. Återkomsten.
Den falske vännen. Bortvisad. Uppgörelsen.
Krigsministerns order. Trolle reser hem. En kvinnas ara. -

 

Andra akten.

 

 

 

Bort från hemmet. I Marias loge. Hon mördar sin heders
Kontraktet. En oförskamd biljett. skymfare.

Uslingen förföljer Maria. Trubadurens hat. Paniken.

Debuten. Hämnden. Arresterad.

Hustruns försinkadebref. Trolle vill hindra sin Äterseendet.

Ett uppsluppet sällskap. hustru uppträda. Inför rätta. i

I teaterns loger. lDomen.

EDITl-I PSILANDERS namn ensamt torde gifva
full borgen för detta konstverks succes!
Som förspel gifves:

Revy öfver veckans nyheter.
I i Mycket intressant l

Hvita svanor och svarta. X

Härlig naturbild.

Willy Isem trollkarl.

Roande lustspel, där publikens gunstling "Lille WillyU släpper barabam lös.

Biljettpris: 1:a pl. 50 öre, 2:a pl. 35 öre-i,- 3:e pl. 25 öre.
038.! Tiderna pà söndag.

 

stam Ljungdahl, Nybro., 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain