#5990: Biografen

Biografen.

 Lördag och söndag kl. 7-8,30
V och 8,30-10 e.m.

 

 

fästa Nielsen premiär!

 

 

 

Syd-Frankrike.

Fin-tjllsmuhf natnwcnnerier.

  

En Hynnerligvn anslåenrle bild!
Elefnnten räddar sin vån] clownen virl nn oldsvàda nr lågor-na.

qureràö Eå"rlefl

Mycket rrmnde lnstspel!

En ung HiQ-ka har gått m-h i-"hriiwlslmt sig i den ryktwbare skadespnln-
rvn (ffwtelln, men som (Ile-mn"l ej iinner sig tmktermfl nf den unga dmnens
sx-iirmiska, kärlek lyvkas han pà mm grundligt sim Inn-om hennes hjärto-
nkounnn,

Därefter heltimmesskàdespelet

När masken
faller.

Drzunn i 3 akter af URBAN GAD.

P e r  0 n e r:
Bnnkdirektör :Hm-den . . . . . Herr Viedemnn.
Generalskan Von Varden . . . . Fru Gnde.
Villy, hennes son . . . . . . . Herr Pusuh.

Sanna. . . . . . . . . . . Asta NI-GISBII.

"Nån" masken faller" är ett af den ryktbare författaren Urban (kinds
ment swrslngnn alster och med (len frujdmle konstnärinnan

ASTA. NIELSEN

i lmfvnrlrollen, iir dess fulla. konstnärliga värde siikerställdt.

 

 

Teatern är väl uppvärmd!
Vanliga priser gälla!

O 88.! Nästa stora nyhet den 5 och 6 decernber:
IN GEBORG HOLM.

än; ETjuhgrmh] :31131er in!

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain