#5989: Biografen

Lördag .och söndag kl. 7-8,30
och 8,30-10 e.m.

- Engman:

TAHITI.

Söderhafsöarnas pärla.

Förtjusande vackra och högst intressanta bilder från oceanens vackraste
ogrupp, där människorna lefva nära nog i paradisisk oskuld.

En underbart vacker och fängslande bild.

Miss Banana och hennes
dresserade djur.

En särdeles tilldragande, intressant bildserie.

aAmerikas i " .
krigsflotta; W

En ovanligtlintressant oeh- väl tagen lilm öfver skjutöfningar i .den
amerikanska flottan mot mål bestående af såväl tallor so
1 stora pansarfartyg. -

W En imponerande bild. vdMAf-N-W

Hlärta och Krona. ,

Amerikanskt drama af spännande innehåll, iscensatt af rllhe Vitagraph
0:0, Newyork. - Den bekanta förtjusande miss Storey i hufvudrollen

Därefter det dråpliga
heltimmeslustspelet

Den tyranniske
h fästmannen.

Lustspel i 2 akter och 34 afdelningar.
Inspeladt i Stockholm.

P E RV S O N E R:
Elias Peterson, adjunkt . . . . . Mauritz Stiller.
Naernithans fästmö ., . . . . . Ester Julin.
Lilli, den blifvande svärdottern . . Mabel Norrie.
Pigan . . . . . .. . . . . . Stina Berg.

xDetta lustspel hör till raden at Svenska Biografteaterns förnämsta
suecesnummer. Full af galna upptåg, befangda situationer
oemotståndligt skrattretande förvecklingar och sprud-
lande lif förmår den pä ett enastående
sätt sätta lif i domnade ben!

T eatern-är väl uppvärmd
Vanliga priser gälla.

...ewa-..-
Sturo Ljungdahl, Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain