#5985: Biografen

. .

- e lo gra en .
Lördagen den 17, kl. 7 och 8,30

samt söndagen den i 18, kl. 6,30
ooh 8 e. m., gifves storartade

flå-timmes- f i

föreställningar

   
    

   

efter följande storslagna program:

Gaumont-Journalen

Veckans världshändelser.

ålorreng öringen

En skämtbild som söker sin like!

:Hulom o öilEurlis

Ettrlustspel för dagen! Fullt af sprudlande humor!

 
   
 
  
 

IfI f Ii I - I- In I :IE IFIFI I,-I 

   

-i- -. .gl -.A - . Q Å.
ft", 4,
1

  
  

  

.i f l",

 
 

En-akts-skådespelet

:för öemzes sin!!

Myoket spännande lifsskildring,
En sevärdhet ensamt!

  

I. I-f- I "I i I I 4- I - I Ill-"1- I :ng-nIiIfÄÄ i

fv-fIIlil-.e4 lvl-.[iI-LIm VAInt-l;

  

  

 
 

 
 
 

 

Därefter
Det storslagna heltinnnesskådespelet

l xMasken från
Moulin-Rouge

Drama i 3 akter.

I hufvudrollen den världsberömda skådespelerskan

MISS SAHARET

Säsongens stora slagnummer, som öfverallt dragit fullpackade hus!
. Gå ej miste afX detta konstverk!Å

 

 
 
   
  
    
 

Trots de stora omkostnader-na gälla vanliga priser:
Izsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, .3.:dje pl. 25 öre.

   

Teatern är 00"] uppvärmd!
Försfklassig pianomusik!

  
 

Beskrifning öfver dramat säljes i biljettkontoret.

 
 

Obs.! De förändrade tiderna!
Endast 2 föreställninger hvarje kväll!

 
 

  
  

IAIffI-"-I IrI- I"I I I I--I"--I Å-"Iva

Sture Ljungdahl, Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain