#5984: Biografen

Biografen!

Lördagen den 24 januari
a n- kl. 7-8,30 och 8,80-10 samt

Söndagen den 25 januari

kl. 6,30-8 och 8-9,80 e. m. gifves

là-limmes-

föreställningar

 

efter följande storslagna program:

GaumontX I
!

Journalen Nzr 37.

Senaste världsnyheter! Särdeles intressant!

Witagraph- Lustspelet

Tjocka Bunny

ser dubbelt.

Den genomrolige Bunny, publikens förklarade gunstling;7 har här
råkat i den fatala situationen att se dubbelt! Han är en förträfflig
akta man, men tittar gärna i bot-ten på glaset. Hans hustru förstår
emellertid att så grundligtv kurera honom, att han finner för godt sluta
upp med rnmlandet.

Ett lnstspel, som kan räknas bland Bunnys bästa!

Därefter:

Heltimmeskådespelet

BRquNA
sTRANGAR

Kärleksdrama i tre (3) akter.

Inspelat af Paris förnämsta sceninka artister
med SUSANNE GRANDAIS och LEONE PENET i hnfvutlrollen.
En konstlllm nl enastående effekt!
En lllm som kommer atta tala om sig!
Beskrihzing säljes i biljettkontoret.

Teatern är väl uppvärmd!

- Vanliga biljettprlser: -
lzsta pl. 50 öre, 2:dra pl. 35 öre, 3zdje pl. 25 öre.

Obs.! Förändrade tider!
Endast 2 föreställningar hvarje kväll!

Gå ej miste om detta program!
-I

Sture Ljungdahl, Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain