#5983: Biografen

. l grå B  
i Lördag "kl- eso och; 8,301 inlvsàmt ä .
fil-"ndag kalfGee-B 0019 8-9,.3e-e. mi;  f

 ävenny äorlen .

1 i i

 " e  - l
- lTile".ti1nf1.1f1f1c=as program
I efter följande storslàgna sammansättning: W 1-
V I I Västernks drama: 3 k q" .b I
Mycket sleännahde! -IEttdr-aree à? fàrstgajlrengl. Vi

En sevärdhet ensath .  

1 i

Amen

S-K slNEN ..-=4

Den fäàhekantafefäztineeegg" 4 f" V 
Äkta amerikàuskrhilrhor! w vinnaiisflist triumferai-lf "f 1"

k 1 vänner "af ett goeffskrattv få men sm lysa-meteP 11nufmieflnemt,zi.W, 1 W
V k " I .En oerhörd: komisk mm: [ 1 - H , I,
Robinetts kollesala styrka lkommer en neger att blelånn)1 

b-v Måste ses. afalla! e- ! 1 1 i

 

 

 

 

.I Därefterv I w! I .
Det gripande heltirnmesskàdespelet 

l det-(Stora M 
ögonblicket
k ellen-.Eny medel-s effeer X
Den -världsberyktade film,Weslyiådespeleläskenv

.HENan PDRTEN V.i hufvudrolIem 1

I Henny Persens namn ensamt borg-af för innehållet och 111 detta, till
hjärta gående drama,,bfirer1 den yfmjdade konstnärinnan sin störta triumf;

GälV ej rrjlisteaf1 detta.1 "

 

 

Biljetfpriser de vanliga; trots .de stam orekostnadenre.-
Teatern är väl uppvärmd. V IV N

068.2 De förändrade flyr-21614110!! ,  M
i  Endast två :föreställningar hvarje kväll! f., q ä

Sture Ljilngdahl, .Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain