#5982: Biografen

Biografen!

Kristi himmelsfärdsdag samt lördag

V; fxöndag med början hvarje kväll
UNIEW-i kl. 8,30 e. m. gifves

 
   

gräl-kf. i"

lfslutnings-
fleställninga

efter följande storslagna program:

GAUlvloNT JoURNALEN

Aktuella värlslländelser. Alltid intressant.

 

A merikanslm lustspdet

DEN GLÖMDA NYCKELN

LUSTSPEL AF VITAGRAPH
Mycket skojfriskt! Äkta amerikansk humor!

DUPIN SOM FISKARE

En glad oell uppsluppen skämtliild.

 

I Jul.,

 

Rekommenderas för älskare af ett godt skratt.

Därefter: Dety gripande lleltimmessllådespolet

Martyrdrottningen

"Maria " tuart"

Drama i tre akter
efter Fredrik von Schillers
världsberömda roman.

Det historiska dramatrv utspelades i Skottland och
England under åren 1565-1587,- då den olyckliga
drottningen slutade sitt lif på schavotten.

Hvem vill ej se detta?

 

Följande priser gälla:
Reserverad plats 75 öre, lzsta plats 50 öre.
öfriga platser 35 öre.

III-IIIIEHEIIHIHII-QIIIEIIEHEIIIEEIIIIHIHIEEIHIIIIIIIIEI

Obs.! Endast en föreställning I

hvarje kväll kl. 8,30 till lo e. m. I
I I I I

EIIIIIEIIIEIDII IB

Sture leulglluhl, Nybro l914

"JLif1
.ir .
.93.

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain