#5981: Biografen

Blllllllllfllll!

 

Lördag och söndag gifves stora föreställ-
aaamgar kl. 8 och kl. 9:15 e. m.
an. 19;an i;

of; Wth , f,
Uy li MM, a y

   
  

 

Ännu en storartad nyhet
för Nybro!

I säsongens elfte timme har det. lyckats oss erhålla ännu
ett slagnummer som i cljarfhet och spännande moment öfver-
träffar allt hittills:

Heltimmeskådespelet

anamma.-

Sensationsdrama i 4 akter och 74
afdelningar.

l hufvudrollen Arthur Berger från Berliner
Theater, i japanesen Dv. Katsuras roll.

"En hjältes (lödH är en bild af oerhördt spännande kraftl
hvars kulmen uppnås då de båda lokomotiven med fruktansvärd
fart köra ihop7 bografvande hjälten som Ville göra sin plikt mot
sitt land, under spillrorna!

Man ur huse att se detta ena-
stående skådespel!

Som förspel gifves det genomroliga
lustspelet

"Dupins nya, taklampa."

K olossalt komisk bild!
Skajfriskt alltigenom!

Trots de stora kostnaderna gälla vanliga priser!
OBS tiderna! Kl. 8 och 9:15 o. m.!

Låt inget hindra Eder att se
detta storslagna skådespel!

 

 

Sture Ljungdahl, Nybro 1914.

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain