#5980: Biografen

Lördag kl. 7-8,30 och 8,30-10 e. m. samt

söndag kl. 5,30-7, 7-8,.9b samt 8,30-10 k
e. m. gifves stora föreställningar efter "

följande storslagna

PROGRAM=éåf

   
   
 

 

:730m ullsEung en I

Drama från Wltagraph i 26 afdalningar.

Mycket spännande skådespel från Now-Yorks Börs!
Briljant spel! Storartad iseensättning!

 

" Det genomroliga lustspelet

t Feta Bill Som .fm-klåda

Kellossalt roande förveeklingar! . 
Feta Bill får sig en ordentlig doppning! J
l Måste ses af alla!

 

Vastern - dram a t

Gowboyslifvets loekelseéli

Starkt gripande äfventyrsdrama. från Vilda Västern.

En bild af enastående effekt! Spännande episoder alltigenom!
En sevärdhet ensamt!

 

 

Därefter:

Heltimmesskådespelet i i
Qen vilsegångnas
= roman  

Mimiskt drama i 3 akter och 53 afdelningar af Frans Hofen
FörfattareV till "Kvinnan utan hjärta!!!

 

Den vilsegångnas roman är ett skådespel som söker sin like.

Gfåxejx miste om detta!

fFör att alla skola få tillfälle se detta
program giives

söndag 3 .föreställningar

à tider som. torde 71ofvan observeras.
Besökande bedes vänligen i öirigt iakttaga tiderna!
é-- llanliga priser gällal :-

 

 

 

M-
Stnre Ljungdahl, Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain