#5979: Biografen

itigraien!

 

 

 

Lördag kl. 7-8,3O o. 8,30-10 samt
söndag kl. 6,30-8 och 8-9,30 em.

= PROGRAM: =

Amerikanska Iustspelet

iDen nobIa hyresgästen

Äkta Amerikansk humor!
Skojfriskt och roande alltigenom!

 

 

Äfventyrsdramat

Guldgräfvarens dotter

eller

qflickan med millionerna.

Särdeles spännande! En bild af storartad eEekt!
- Måste ses af alla! -

 

En ny början eller kärlekens
ateruppvaknande.

Ett kärleksdrama af första rang!

En bild ai osedvanlig kraft, där hemmets lycka slutligen kommer
till sin rätt.

 

 

 

 

Enastående vackert! En sevärdhet ensam!

 

 

D ä r e f t e r: Hclti-mmesskådespelet

HANS FÖRFLUTNA LIF.

Gripande drama från storstadslifvet
i 2 akter.
Det är en särdeles gripande lifsskildring som här upp-

rullas, den unge mannens förflutna lif, försök till återupp-
rättelse och misslyckande.

 

.i

 

 

 

 

- Måste ses af alla! -

 

Bilj ettpriser vanliga.

Endast 2 föreställningar hvarje kväll!
Besökand-e ombedes iakttaga tiderna!

Obsl Gà e; miste om detta program!

Sture Ljungdahl, Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain