#5974: Biografen

åååfå

eaaaeaeaaeaaeaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaeaaaaasaaaaaasasse

 

 

aaeaaeeaaaaaaaaaaa

i." , W
Biografen!
sToR PREMIÄR

lördag och söndag kl. 7,30-9
i och 9-10,30.

Stor nyhet for Nybro!

Första gång ett svenskt skådespel gifves harstades!
Med stora kostnader ha vi lyckats erhålla Svenska Biograf:

teaterns stora succeslilm

Det spännande skådespelet

DE SVARTA
IMASKERNA.

Drama i 2 akter och 1 förspel.
- Indelat i 80 tablåer. -

Hufvudrollerna uppbär-as af vara förnämsta svenska ilmsartister
Herr Viktor Sjöström och Fröken Lilly Beck, Stockholm.

Dramat är inspelat i Stockholm. Af svenska och utländska i

fackman erkänd som denl basta Elm som iscensatts, Vida öfver-
träffande världens mest ansedda film UDe röda artisterna".

Försumma ej att se detta mästerstyeke i
svensk biograflsk konst!

 

Dessutom gifves:

.Världshändelserna

Veckorevy öfver intressanta händelser. 4

 

En-akts-lustspelet

kar-lek Och tobak.

Mycket komisk bild!

 

Följande biljettpriser gälla:
1:sta plats 50 öre, öfriga platser 35 öre.

Obs! De andrade tiderna!

lå-timmes föreställningar!

aessaeeaeeaeeaeea

Sture Ljungdahl, Nybro 1914

åå

 

J

åäåååtäåäåääfååååååäååååååååäärååäååååååååååäåååäfåäåwå33?

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain