#5972: Biografen

b Obs.! Tiderna

 

All  stf

 

 

Lördag ooh söndag kl. 6,45,
8 och 9,15 e. m. gifves föreställningar
efter följande program:

.Världshändelserna.x

Aktuella bilder af intresse frän hela Världen!
Alltid intressant!

 

Lustspelet 4

En enle Vering i aemplan.

Humoresk med Max Linder i lzufvudrollen.

Kollorerad bild! Skojfriskt och roande alltigenom!

 

.......... ..

 

t Därefter: I
Det gripz-mtle4 r
heltimmesskådespelet

SKIFTBN

DRAMA l 2 AKTER OCH
33 AFDELNINGAR.

HI lifvets skiftexn" är ett skådespel af djupt gripande karaktäry
som pä: ett säreget sätt förlnär fängsla äskädaren och hvars minsta
detalj följes med spänning från början till slut.

- Hufvudpersönerna .- -

Lilly, deras dotter.
Lillian.

Ketty.
j Edith Psilander.

.Fabrikör Bruun.
Holger Reenberg.
Fru Bruun.

x Alfl Zangenberg.

 

BlLJETTPRlSER:

l:sta plats 50 öre,
öfriga platser 35 öre,
barn 25 öre.

m. 6,45, s och 9,15 e. m.

l blFllETS

 

 

-
Sture Ljungdahl, Nybro 1.914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain