#5971: Biografen

i) .
Bl n (tfn n XE "I

i lördag och söndag kl. 7-8,3O
I och 8,30-10 e. m. Å

( X., i
isla Nielsen
Premiär!

I PROGRAM:
"Världshändslssrna"

Aktuella bilder af inträsse från hela världen!
Alltid intressant!

"Tys ka Kejsari n n an."

En bild för dagen af specielt inträsse.
Bilder från Tysklands furstehus med dess härskarrinna!

 

IPiist! Tys! 

eller en ängel med ett B före.

Sista skämtstycket från Eclair i Paris. Skojfriskt och roande
alltigenom!

Därefter:

Det spännande heltimmes-skådespelet
. ,Flickan utan 
fädernesland,

Krigsdrama från Balkankriget i 8 akter.

I hufvudrollen ASTA NIELSEN. Utan tvifvelikan sägasatt i det-
ta gripande skådesspel firar den Världsberömda, konstnärrinnan en
af sinaJ stöfsta triumfer.

Ett brilliant spel, spännande, mäktigt gripande hän-
delser, fängslar med oemotståndlig kraft från början
till slu-t. -

Teatern är blrräl uppvärmd!

BILJETTPRISER:I
.1 l:sta pl. 50 öre, 2:dra 35 öre & 3:dje 25 öre.

obsi Tiderna; kl. v-eso, s,so;1o e. m. I
Endast två föreställningar hvarje kväll!

 

 

 
 

 

 

Sture Ljungdahl, Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain