#5970: Biografen

n

 

 

  en m0

(sta Nie] 

PROGRAM: f

qWenfeneg

 härlig naturbild från det Q
hörnet af Ballcanhaljön!
Särdeles fängslande bildserie! i

dtbruksutstallni
 Kalmar

En bild af intàesse för alla

rån ?rans;
igs-skàdepl

Ya trupper passera en flod pà vä :i

i Därefter Heltimmeslustsp

GDoM oGH DÅ.

f stspel i tre akter af URBAVÄ

v. V011910 Asta Nielsen. Den frejdade, förtjusand

mt", lämnar utan tvifvel publiken full gara
zUngdom och där-skalv) är ett lustspel ful
prudlande lifsglädje och en god; dosis humor!

e kommer här på sin plats, publiken ryckes 04

I stämning.

Teatern är Väl uppvä

Priser: l:sta plats 50 öre,

35 öre, Szdje plats 25 ör
Tiderna! HvarJ
1. I749,30 mh 8,30

smm LquJéH-aIHTN-HJTO 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain