#5969: Biografen

.In-i;

l

6Hvad är

Häxdansen

Lördag oeh söndag kl. 7-8,30
i oeh 8,30-10 e. m.

"sAHARET PREMIÄR"
PROGRAM:

Veoko-journalen

Revy öfver aktuella-händelser af specielt intresse..
Mycket intressant!

Stor svensk nyhet!

Svenska :flottan i strid,

Ombord på pansarbåten lfÄran".v Flaggan hissas. Korum. Skarp-
skjutning med kanoner. Båtarne ut. Färdig till strid. Med jagaren
"Magne". Torpndbàtarne rusa till anfall. Undervattersbåt sänker sig.

Pansarbåtarna "Vega ochA afllapperhetenu i strid. I

En mycket intessant serie!

 

En-akts-lustspelet: I
väl mannen man kvinnan6

Ett rasande muntert lnstspel mee de mest befängda situationer! .

, Därefter: 
Det spännande heltimnàes-fsfkådespelet

Drama i två akterl l hufvudrollen miss SAHARET

I "Haxdansen" fångarllen världsberömda,förtjusande miss Saharet

åskådaren..
Ett drama af oemntståndlig kraff!

Teatern är val uppvärmd!

Biljettpriser:
ma plats so öm, am plats en öre, anje plats 25 öre.

 

 

 

 

 

 

I  Endast två föreställningar hvarje kväll,

kl. 7-8,30 ooh 8,30-10.

-T-D

iograi en!

 

 

Lä)

 

 

Sture Ljungdahl, Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain