#5968: Biografen

Bioenergi;

Fredag kl. 8,30-10 samt lördag-ooh söndag
kl- 7-8,30 ooh 8,30--10 e. In.

 

 

v

i Wiclor :åjöslröm 
I åremiör!

Första älskarinnän

eller I "Lifvets vår",

skådespel i s akter Och "135 tablåer af AUG. BLANCHE. 

PERSON ER:
Kommersråclet V. Seydling . . . . . . Löjtnant Gr. af Kleroker.

Gerda, hans dotter .f . . . . . . . . X Fru S. af Kleroker.

Cyril Alm . . . . . . . . . . . . Victor Sjöström.

Fru Alm, hans moder . . . . . . . . Anna Norrie.

Löjtnant v. Plain4 .  . i . . . . . . . Mauritz Stiller.

Sara Andersson . . . . . . . . . . Astrid Engelbreoht.

Broome . . . . . . . . . W . . . . Victor Andersson.

(213 Ett närmare om Iämnande af detta storslagna, mäktigt gripande skådespel,

torde ej vara af nöden. En rar torde känna till detta dramatiskt mästerverk 1522
af AUG. BLANCHE, och med ofvan rubriserade förmågor i tolkningen af respektfv y
.ive roller lemnas full borgen för konstverkets fulländade llramförande. l

 

v Som förspel gifves tvänne dråpliga lustspel:
 "towboy John söker anställning I
vid varieténff

sandt

4,

"Bettinas ställföreträdare"

Trots de store-kostnaderna. gälla vanl. priser!

För att. bereda alla tillfälle att se detta
storslagna dramatiska mästerverk, gifves
första föreställningen

fredag-(kl. 8,30, lördag ooh-1" söndag

som ofvan!

Elm-Ljungdahl, Nybro 191-4-

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain