#5966: Biografen

föreställningar

gifvas nyårsafton och nyårsolagen med början
hvarje kväll kl. 7, 8 och 9 efter följande

Hänföralnde vacker, kollorerad bild.

å
å?
ä
PR O G RAM:
Blommornas drottning å

KlnzigdalenTgehwarzwald

Jordens underbara paradis.

Franska alpmanövern 1913

Ytterst djärf och storslagen bild.

Det glada slutnllnumrot

Xirkeöuch pà middag

Gladt och skoj-friskt alltigenom!

 

r Vitagraph lustspelet
Krämaren som äktenskapsmäklare

I detta lustspel finna vi den oförbrännelige och roliga
Tjocka Bunny i hufvudrollon, lustig-are än någonsin.

Dessutom: Det gripande dramat

Fiskarflickans
l- roman l-

Spännande drama ur lifvet!

Det är lifvots bistra skola. som här på ett fulländat,
konstnärligt sätt återgifves.

Ett drama af första rang! En sevärdhet ensamt!

Teufel-12 är 00"] uppoårm d!
Försiklasst pmnomusäe!

BILJETTPRIS: lzsta plats 50 öre,
2:dra plats 35 öre, 3:dje plats 25 öre.

Obs.! Lördag nytt program!

 
    

  

.IF .IP

 

.i
Q

v o
I; Jb

s "ll-irl?
l. II

x

.I
I
.al
w

m-

i

Q, Q
äi-"åäi är

Q! Q J

I.

t
4

Sture Ljungdahl, Nybro 1913

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1913
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain