#5965: Aflvesta Biografteater

Alfvesta Biografteater.

 

 

 

Lördagen den 7.kl. 8,30 och Söndagen
den 8.!Nnv.1914,.kL 7 och 8,30 e; m".

I 1. H. Me Konungen irl-lpsala.

 

 

2. Arvet o. .fordringsàgarna

Kemiskt.

äääääåEgågåäääåägäåågåääåäägääääåääåååå

 3. DEN MASKERADE DAMEN.

"I

I
n

M Drama i 2 avdelningar.

ägäääääääå23äääåäääägäååäåääägäåägååääå

4. Teddys tant o. mössen.

Teddy ärfen levnadsglad ung man och förälskad i sin unga vackra hus-V
hållerska. ldyllen störes emellertid av ett gtelegram frånfTeddys tant, som
annonserar sin och sin giftaslystna dotters ankomst till nästa dag.
Tanten känner sig hemmastadd hos sin brorson och inbjuder" en massa

gamla mamseller på kafferep. Y-
X Teddy är ej mer herre i sitt eget hus, men hur bli av med alla dessa X

 

 

gamla fruntimmer? l ett ljust ögonblick erinrar han sig, att alla kvinn-

liga varelser äro rädda för råttor, och genast skrider Teddy till verket att

utföra sin plan. Han anskaffar några små vita möss, vilka han släpper

lösa, när kafferepet n:r 2 som bäst håller på att gå av stapeln. Natur-

ligtvis bryter sällskapet genast upp, men ej nog härmed, utan den vred-

gade tanten och den ej mindre ursinniga kusinen lämna för alltid Teddys
hem. Och den avbrutna idyllen kan åter fortsättas

r LusTsPEe

 

 

 

 

 

Barn under 15làräga e. tiQ lfäde-

Moheda 1914, E. Lindströms tr.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain