#5964: Aflvesta Biografteater

lnnfd Bingmneater.

 

Lördagen d. 3 kl. 8,30 n. Söndagen d. 4 llkl. kl. 7 n. 8,300. m.

 

 

nl ll llÅ

1 , v y 4 I
i l. PATHE-JounnlAL. I
.i I V vÄRLDsHÄNDELsER.NA.- i .lt
II II II

 

 

 

 

 

 

[2. lzsta-maifiranhet i Uppsalal

 

 

 

 

a. Pa Tripolis, fsagan.

j -
-

 

 

     

 

 

 

 

IIIIIIIIIlllllillllilllllll I
4. Franskt lustsp el.

Petter som krigsfotograf.

En dråplig satir av Prince.

, Petter kan ej uppvakta sin älskade med tillräckligt antal presenter. För att emellertid
kunna Fortjäna mera, tar han anställning som krigsfotograf hos Pathé Frerés. Han skall resa 1
ned till Balkan För att fotografera kriget. Han lyfter i förskott en större kova och skrider till
sitt verk. Detta är emellertid ganska farligt, hvarför Petter Föredrager att låta agera kriget
hemma, och så taga fotografierna. Bedrägeriet upptäckes dock och Petter blir utkastad från Pathés.

" Denna bild är absolut en bland de
roligaste som någonsin visats. . I

4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEJ

 

Alla maste se detta storslagna nrgram. "

. Barn äga tillträde.

Moheda 1914, E. Lindströms tryckeri.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain