#5963: Aflvesta Biografteater

2 Alfvesta Biograiteater.

disons Kinetophon.

r I (Talande film).

 

Lördagen den 24. kl. 8,30 och Söndagen den
25. Okt. 1914,  7 och 8,3o-e. m.

 

 

1. Tysk krigs-journal II.

Osterrikisk-ungerskal trupper befordras till gränsen. Tyskt fältkök i Belgien.

En av tyska ingenjörer byggd pontonbro över floden Maas. Tyska soldater i

Belgien. Sårade tyska, franska o. engelska soldater. Artilleriets förödelse.

.Kyrka i Liége efter bombardemanget. Tyska soldater vid sina fallna
kamraters gravar. (Stum film).

 

x lli x ll xV H x .

i II
x 2. IRLANDSKI F RIERI. x
v Denna kinetophonfilm visar en vacker idyll i en irländsk bondstuga. Den traditionella säckpipan låter höra

sig jämsides med Vanlig musik och sång. Och under allmän tillslutning firas de unga tu,s förlovning, sedan
fadern givit sitt bifall, rörd av dotterns böner. - TALANDE FILM,

x H g x I Il x - H x

 

 

 

 

 

 

 

- 3. Vyer från Puy-de-Dome i Frankrike.

På denna resa få vi göra bekantskap med en av Frankrikes egendomligaste delar. Puyåde-Do,me höjer sig majestätiskt

med sina grönskande sluttningar, som här och där äro fårade av stelnade lavamassor, vilka påminna om att berget1

fordom varit en verksam vulkan. På toppen finnas ännu lämningar efter ett tempel, som en gång uppförts av romarna.
INTRESSANT! (Stttm film). VACKERT!

äggååååååååååEEEåååååååååååååååååååååååZ

  4. En eheppareoisa.  

F70 177-661319. ensemöfe med Oscar Bergström i jaaaåroffen. - (Tafanåe fifm).

När riddn går upp se vi en munter scen utanför värdshuset sSvenska Lejonetw, som företrädesvis besökes av sjömän,
där nägra muntra sällar med skepparen Lyckman i spetsen slagit sig ned vid ett bord och krydda sin enkla dryck med
prat och skratt, anekdoter och skepparhistorier, medan nationalklädda-uppasserskor kredensa bägaren. Skeppar Lyckman
har just till dhörarnas förnöjelse berättat en av sina bästa bitar, då han ldter övertala sig att sjunga en sjömansvisa,
nämligen den bekanta eSkepparevisans eller xLycklandsvisanv av Fröding med musik av Helfrid Lambert:
sNär jag steg i land Där druvorna lysa pä Lyeklands strand Oeh flickorna mysa Pri stranden i blomster och band. v o. s. v.
hörarna .äro emellertid icke nöjda härmed, utan skepparen mäste föredra ännu en bit, och det blir
Algot Sandbergs iEtt hems till melodi av Sehlstedts sSalig farmors:
sDet finns i söder som i nord Var helst en männlska lever livet Ett enda litet enkelt ord Mer skönt än allt, som
blivit skrivet jag frågar Eder alla vem Som inte känt det varmt härinne När han hört viskas ordet hem. Kanske
ett refn försvunnet minnen) o. s. v. - Det faller av sig självt att även denna visa mottages med allmän hänförelse,
och vi tro säkert, att publiken i salongen instämmer i det bifall, som redan frän scenen ägnas Oscar Bergström-
SkepparLyckman, liksom också i det leve han till slut utbringar för gamla Sverge.

åååååååååågåEEgåååååååååååååååäåååååååå

ååååååäåååååå
åååååååååäååååä

ä)

Q

(äga
GQ

. 5. Rurikatvrtecknaren.

Den berömde amerikanske karikatyrtecknaren. Tecknare John Darell firar i glatt sällskap sin förlovning.
Skämtaren. Redaktionen: Herr john Darell. Vi räkna på en teckning. Alfred Lind, Redaktör av
aSkämtarem: Hav godheten giv bäraren härav den utlovade teckningen. - (Stum film).

 

UEEEEEEEEEU

U I I
 e. s TUDENTSKÄM T.
D

Ferierna ha börjat vid HarWarduniversitetet. vEn skara glada studenter storma in under sång och skrål.
En av ungdomarna parodierar den sentimentala, i Amerikamycket populära th promise men. Därpå
bidrar lvar och en av de övriga med något excentriskt konststycke: man spelar på böcker, ritapparater,
cigarrlådor etc. En student sätter sig vid pianot och spelar ett stycke med högra, ett med vänstra handen,
en annan blåser pä piston etc. Slutligen uppträder vaktmästaren, som tvingas att deklamera men kommer
av sig och börjar stamma och gråta. Till slut blir han trots allt upptagen som medlem i det glada laget.

(TALANDE FILM).

 

I Bilj ettpriser :k

Äldre 50 öre, Barn 25 öre å alla platser.

 

Moheda 191.4, E. Lindströms tryckeri.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain