#5961: Aflvesta Biografteater

WW W

i Biografteater

år, .. VM(11,), " .I
 s.x....1.914.j.:;., i

W Alfveta

 
    

 

 

Lördagen den 26. kl. 8,30 och Söndagen
den 27. Sept. 1914, kl. 7 och 8,30 6.111. W
REKORDPROGRA

.......... II:-...II...I-...IIIIIIII...-I.IIIIII-.-I.III...-::....--Il.-II.I-...Il-...IIIIIIIIIIIII.II-...IIIII-...I-....
.o , .0 o.

 

 

 

bäkanens -ääelmoéL i

Stonslagen och spännande bild.

I Huvuärollen innehaves av mzelle Robinne vid Qoméäie Trancaise.

mzelle Robinne Lutvecklar här i den mest eminenta grad

 

 

charme och behag i förening med en högt uppäriven konst.

 

 

 

 

 

 

 

 

llenllsllldeniöriöriskepetter.

Petter vill förjaga nattens dimmor genom en promenad.

Hans steg leda, om än något knaggligt, förbi en Venus-staty. Här

somnar han på en bänk och drömmer, att statyn fått liv, och gör

i med gudinnan en tur till en friluftsservering, ett modemagasin och

slutligen till ett museum, där Petter nödgas i envig nedlägga Mars,

Caesar och Napoleon, innan han vaknar nedanför den stela mar-
morstatyn igen och presenterar sina gäspningar för publiken.

- sKRATTsUccEs: -

 

 

 

 

 

 

 

 

=:BA RN ÄGA I TILL TRÄDEIIE

 

Moheda 1914,. E. Lindströms tryckeri.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain