#5960: Aflvesta Biografteater

.4 n I
in

 

PK

a Vi .f

s.

  
10 åskw,ffj t
(meant. n

l
Vf

ae
s

 

 

 

Alfvesta Biografteater.

Söndagen den. 30 augusti kl. 7 och 8,30 e. m.

 

Y

 

 

 

le

d
I

 

 

 

 

l.

=l?rendårprogrann

Bänba

 

l-AH

 

 

H

I-IQPPONQPHP .WN

nlinbana

Miiieäebiia.

 

 

. men svarta diamanten.

Skådespel i 3 avdelningar av Illired Machin.

FÖRSTA AVDELNINGEN.

Luc Ogier, privatsekreterare hos van der Ma-
lenly gör en promenad i skogen med sin fästmö.
Fågelboet. ,.

Luc skänker sin principals dotter en liten
skatunge.

Efter en tid har skatan blivit tam.

Den försvunna diamanten.

Vem är tjuven?

Luc misstänkes. ,

Det rättsliga förhöret.

Oskyldigt anklagad.

Avskedad.

Fästmöns förtroende och kärlek kommer Luc
att uthärda prövningen.

 

 

20.
21.
22.
23.
24.

 Vaelzer, tllltalanle till. inspelat tele l Kenge net" tele l Antwerpen.

ANDRA AVDELNINGEN.
I Antwerpens ham.

. På väg till Kongo.

En månad senare. Skatan förråder sin hemlighet

. Lucs oskuld uppenbaras.
. I Afrikas inre.

. På rovdjursjakt.

. En kamp på liv och död.
. Leopardens död.

TREDJE AVDELNINGEN.

Underrättelser från Afrika.
Det trådlösa telegrammet.
Ett befrielsens budskap.
Åter till fosterlandet.
Upprättelsen.

 

 

 

 

 

j= 3. = .
Max utnämnes till ridare.

Ett av wlan:9 stoltaste ögonblick.

 

 

 

Ei

1-I

CF:

l

 

C,

Hela den litterära och artistiska världen erfar med glädje att Max Linder,

filmens konung, blivit utnämnd till riddare av hederslegionen. Tidningarna förvåna
sig över att denna utmärkelse ej tidigare kommit denA man till del, som är välkänd
i alla de fem världsdelarna och som lockat mänskligheten till så månget gott skratt.-
Själv firar Max sin utnämning tillsammans med en god vän. Aftonen är mer än glad,
man sjunger, skrattar, dansar tango och dricker.
notan, men något omtöcknad, som Max är, kommer han inte riktigt överens med
kyparen, vadan sällskapet i all gemytlighet tågar iväg till polisvaktkontoret, där
saken uppgöres i den gladaste stämning och ltill alla partiers belåtenhet.

Kl. 4 på morgonen presenteras

ä

 

frillath Äför barn. 

 

Moheda 1914, E. Lindströms Tr.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain