#5958: Aflvesta Biografteater

Lördagen elen 14 November lele,-kl.e e.O m. 

till förmån för ortens landsturm.

1:: PROGRAM.- 
soLosÅNG, "

"FÖR vL-:cKLINGA R" 

sKÄMT MED sÅNG I EN AKT. 

 "ALL TING FRITTI" 
GLUNTAR.

i GÅS & KÅSERI

iBiljettllfisiä: :z Säää

Förköp: 25 öres förhöjning.

 

 

 oss! För undvikande af trängsel vid
I biljettluckan torde förköp göras "
snarast möjligt.

KOMMITERADE. 

:i I
a :-

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn I.

 

Moheda 1914, E. Lindströms tryckeri.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain