#5957: Aflvesta Biografteater

ElElEEEEIEIEIXEIEIEIIEIEEIEEIEIEIEEIEIEEIElEIB

 

1. Baltiska Utstallningens öppnanda-

Fästligheterna från början till slut.y

1. De kungligas avfärd från Residenset och färden genom gatorna. 2.Nlottagandet-vid
3. De kungliga passera Centralgården.
i hallarna samt i tyska, danska och ryska paviljongerna.

7. De kungligas avfärd m. m., m. rn.

Den enda bildserie från öppnandet som finnes.

Fullständig serie.

Utställningen.

 

 

4. I Kongresshallen. 5. Besök
6. På Kronprinsessans gata. v

 

 

 

lmmmmmmmmmml

2.. Den kvanglömda paraplyen.

s Tant Josefina har varit på besök hos sina brorsbarn och år på hemväg med sin jungfru Karolina, när det
börjar regna. Till råga på olyckan har tant Josefina glömt sin paraply hosv brorsharnen och skickar Karolina tillbaka

att hämta den. - Men på vägen möter Karolina sin hjärtevän, som
Emellertid väntar tant Josefina tåligt under ett träd medan regnet

taga sig ett glas, och ovan som hon är, så I-f -.

judervyhenne på cabaret. Karolina vägrar ej att

forsar ned. - Slutligen vaknar Karolinas samvete, men hon tar fel paraply, och tant Josefina låter den trasiga hon
fått i stället för sin egen eftertryckligt dansa på Karolinas rygg.

 

 

 

 

:3. H. M. Konungen i Västergötland.

-1--1-

 

 

4.. TESTAMENTET. f

DRAMA.

Lilian Galvan och Thomas Hayden äro hemligt för-
lovade, vilket ej hindrar, att greve Baum förälskar sig i
Lilian och anhåller om hennes hand. Utan tanke på
vilken sorg hon åsamkar fästmannen lovar hon att bliva
i grevens hustru. - Men grevens hälsa är mycket svag och
vid en konsultationmed sin läkare får han sin domzhan

kan högst leva några veckor till. Detta budskap bringar
honom till eftertanke och en obetvinglig lust att gottgöra
den orättfärdighet han begått mot unge Hayden griper
honom. Hela sin förmögenhet testamenterar han till
Lilian och uttrycker som sin sista önskan, att hon skall
begagna den för att grunda sin och Thomas Haydens lycka.

 

.W

Onkel Sakarias ser i biografen sin brorson
Petterl uppträda som Napoleon och känner sig
å deny store kejsarens vägnar ytterst förnärmad.

Under tiden sover den intet ont anande
Petter den rättfärdiges sömn. Emellertid har
Onkel Sakarias utsett Petter till sin universal-
arvinge, men nu beslutar han, att därest ej
Petter lovar att genast upphöra med sitt skam-
liga yrke, göra honom arvlös - och detta be-
slut delgiver han Petter på ett lindrigast sagt

omilt sätt - -
P Petter sover och drömmer sig inför kejsar
I

 

Napoleon. Han hör kejsaren befalla löjtnant

A

l

VX?

Humoresk av Prince.

b5. Petter och kejsaren.q

i han skrivit specielt för honom: wPetter som

 

 

sy..

Lefevre att genast låta skjuta skojaren Petter
för majestätsförbrytelse. Så sker, Petter föres
under sträng bevakning till fängelsegården för
att arkebuseras. Gevärsmynningarna riktasmot
honom - Pang!! - och Petter vaknar --
på golvet - glad över att finna det hela blott
varit en dröm. 

Filmsförfattaren, Edvard Dahl, 1anmäles.
Han ämnar förelägga Petter ett lustspel, som

 

Napoleona, av Edvard Dahl. 1 Q

A

lll juli i ni uninlnllnla program, nn llir ses av alla.

 

 

 

 

 

Tillåtet för barn.

 

 

 

 

 

 

Moheda 1914, E. Lindströms tryckeri.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain