#5956: Aflvesta Biografteater

Alfvesna enenrefleam-

 

linlnnen l. 5. kl. Ile eeln llllnlnnen l. lillen. xllll, kl. inte e. n.

 

 Rekordprogram!

k
Ill-IIIIIIIIII
:III-IIIIIIIII

-nnnsnns talande i nnmn -
l. En rundtur nn Baltiska Utställningen".

Motiv från Centralgården. Parti från sjöarna: Konst-
hallen, Fiskerihallen och Kastellet. Entrén till Nöjes-
-fältet lutställningens arkader. Stum film.

  
   

   

 

 

2. Engelska krigsskepp i aktien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 3. Trullflöjten. 

Hår visas fer Kinetophon ett par målande scener ur Mozarts berömda opera ))Trollflöjten)). Utom det
vackra tiöjtspe et förekommer även sång i solo och kör samt orkester.

b..-....-..-.....

 

 

 

 

 

 

 

4. OPERAN AIDA.

Detta Verdis mästerverk har per Kinetophon inspelats i Milano under med-
verkan av framstående italienska konstnärer. Bilden framställer duetten och slut-
scenen i den berömda operans tredje akt. I titelrollens parti sjunger Signora Lu-
cile Lawrence, medan Badames, parti upphåres av Signor Fulgenzio Abela.

TÅLANDE FILM.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, Lasses KupIe-tter, ut Uerkingarna. I

I
I
I
I
eNerkingarnan kan som bekant, nästan tävla med eVärmländingarna i popularitet. Ur det omtyckta E
I
I
I

 

 

 

folkskådespelet återges här några intagande scener med operasångaren Oscar Bergström och frn Thyra
nu Leijman-Uppström såsom agerande. - Talande film. n

6. Ett skämtnummer.

Skrattsuecés. Stum film.

I

Tillåtet för barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moheda 1914, E. Lindströms tr.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain