#5954: Aflvesta Biografteater

Alivesia Biognaitealer.

 

V Lördagen d. 5 kl. 8,30 och Söndagen d. 6
September 1914 kl. 7 och 8,30 enn.

glIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQo

 

 f" fa I n n 
innnsl innaliiln. - llnana i Inn avdelningar, inannlal i Nnrnlannl nal linnniannn. g

ni

GE gon

. Huvudpersonen-na:
Greve von Kaunowitz - Löjtnant Georg von Klar-ekar. Ebba von Tell -  Gunhild - FrufJ. Lange.

Genom tidningsprässen :är denna bild tillräckligt känd, anmärkas bör dock, att knappt någon bild
har blivit så uppmärksammad av såväl kritik som publik. Denåhar visats i alla större städer för utsålda
. hus till förhöjda biljettpriser.

EIngen bör försumma att se denna bild,g

55"!

 

 

som är synnerligen aktuell just nu.

 

 

 

 

 

opIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ
sn!
oblIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

E

I

g ää

I

E

I
ää
äcä
iiå
ää

0 .
o..
g :Q
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
g .
I
. 9 en
9

 

 

Som extranummer visas

Max talan engelska.

Skrattsuceés.

VANLIGA BILJETTPRISER.

Moheda 1914., E. Lindströms Tr.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain