#5952: Aflvesta Biografteater

flllvesla Biograllealer. I

Lördagen r. 12. kl. 8,3.. o. söndagen (1.513. Den. kl. 7 u. 8,... e. m.

 

 

 

 

I I
II O I:
I I I I
"i l VYER FRA" GEYLON i"
I I
:nu I I nu:
:nu Ön Ceylon är en brittisk besittning med något över tre och en i mycket förfallen och med ett invånareantal av endast 20,000 Bål: nu:
llu halv lmill. ingelvångre. Huvuddelen av befolkningen utgöres av I soner. Denna film är synnerligen belysande För Ceylons fo .v "I
g singa eser. oom i är öns re igösa huvudstad och viktigaste " och härli- . , H" f" d k t b-Id , . I
:gl hamnstad. Kandy är den gamla befästa huvudstaden, numera!ga natur. "-" an oran e vac er na ur I I I-" lg:

 

Ill III-III
III-III..-

2. KÄRLEKsBARoM-ETERN.

 i   nnsnoasooaainsoresoranninreiooànoennäorefaneonansooaa

EEJEEEEEEJEEEEEEJEEJEEJEEEEDEEEEEEEEJEEEEJEEU
I huvudrollen Fröken Dorit Weixler.

 

 

Detta är en historia om evig ung kärlek, om unga
tankar, om ett litet flickhjärta som klappar så varmt
mot den man hon lär sig älska.

Sällan, om någonsin, kan man väl finna ien film så
mycken skönhet och behag som åter-finnes hos fröken
Dorit Weixler, som på ett virtuosmässigt sätt uppbär
den krävande huvudrollen.

Man ser att det är ett litet bortskämt flickebarn
som absolut i alla väder skall ha rätt och sin villa
igenom. Och hennes humör skiftar allt efter segrar
eller nederlag, från solsken till regn och lviska.

Men när allt lyckligt och väl är överståndet, då ski-
I ner kärlekens sol så försonande milt över de båda
"I"- . människobarnen som äntligen funnit varandra.

1-

lscensättning: Luna Film i Berlin.

IV

soäeaeaeseeoeesaae Avdelningar: seoeäeeeeeooeoseäe

Barometern i ständigt fallande. Barometern
börjar visa ostadlgt. Skyfall. Regn och dusk.
Mörka moln. Solen genombryter skyarna.
Åter solsken H och "stadigt väder".

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ll ,- V II III-I .III-III...-
- II III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII .III-III.

-=ä 3. När staden Löwen brann. i:-

l. lnnevånarna i staden Tirlemont fly under trycket av tyskarnas frammarsch. 2. Av en belgisk lanciäravdelning, 160 man stark, åter-
kom endast 38. 3. Belgiskt infanteri inväntande tyskarna på väg till Löwen. 4. Hus, liggande i skottlinjen för kanonelden
från fästningen vid Vaelhem, antändes och förstöres av belgiska soldater.

Della program Aär med särskilda. kostnader anskaiial lör llliueslalBiograilealer och
här ingen iiirsumma all se della verkligen gedigna program och få ell rikligt goll skrall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde.

 

 

Moheda 1914, E. Lindströms tr.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain