#5951: Aflvesta Biografteater

i   Allvesla Binrallealer.

 

é Söndagen ll. 15N0v. kl. 6,30 n. 8,30 e. In.

,Obs. de ändrade dagarna och tiderna!

  

 

AV HENRYK SIENKIEWICZ.

Filmsdramalisering i 6 akler. Filmens längd 2600 meter.

Med livligaste intresse har prässen redan under lång tid följt utvecklingen av det väldiga företag, som den italienska films-
ufirman vCinesv i Rom vågat sig på, då den beslöt att för biografen framställa Sienkiewicz, berömda roman :Quo vadisw.

i y-ÅInga kostnader hava skytts att åstadkomma en i minsta detalj verklighetstrogen och levande framställning av det mäktiga.
verket. Efter. ärsldnga ansträngningar öreligger nu denna filmdramatisering av rQuo Vadis: färdi .. Och det är sannerligen
 en överdrift, då vi om densamma i låta oss yttrandet, att även de högst ställda ans räk och örho pnin ar blivittillfullo
 Jade. Prässen hela världen över har betecknat" verket i detta dess skick som en g änsande trium för i ematografien.
Uess verkan är helt enkelt överväldigande. i

 

 

= : o. ..e e .e . = I
lll: ull ... .0 e. . . ..- llu all
ll: En .0 0. .I 0. .0 Il: gl-

l l o. .o o. e o. I I

 

Denna bild är den mest omtalade och populära i hela världen och har nu Alfvesta Biografteater lyckats
anskaffa den. Publiken bedes att i eget- flintresse besöka, så- vitt möjligt, föreställningen å fredagen
och den tidigare å söndagen, för undvikande "avträngseL 3 "

Biljettpriserna, de vanliga.

  Barn under 15" år äga icke tillträde.

. Moheda 1914? E. Lindströms tr.

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain