#5950: Biografen

H

- O

:- =a=

Nya Björknäs Restaurant

WWWWWWWWWWMmmmWWWWWWMmmmMHmmmWWWWWWWWWWWMWMWWWWWWMWWWWWWWWWWWWN

loGAEN

I MM

giver föreställningar

Lördagen den 5 Nov. 1921 kl. 8 e. m.

Den ryktbara Broadway-komedien

z ena, rama
sanningen 

Sönd. den 6 Nov. kl. 5 e. m. Barnföreställning

- Den roliga barnfilmen

Jack Och Bön tjälken ,

William Fox-film i sex akter.

 

Kl. 8 e. m.: Rena, rama sanningen -

MI  Q? ENTRE; Äldre kr. 1,20, bam 60 öre. I
l 6 (Till kvällsförestöllningarna ägo burn ej tillträde.)

N

 

 

 

 

;W WWWWWWWWWWWWWWW I mmml" IWWMWWMWWWWWWWWWMWW.
rör H v Y I i" m 1921. v .I l 2,
.,- q lg,

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1921
Place:
Björknäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain